Social :มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค

24 มี.ค. 61 06:00
มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค

มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค

มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค


มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ เลือก "ราเชน" นั่งหัวหน้าพรรค "ไพโรจน์" เลขาฯ เตรียมยื่นเข้าจดทะเบียนกับ กกต.เป็นทางการ 5 เมษายนนี้

บรรยากาศพรรคทางเลือกใหม่จัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ล่าสุด ที่ประชุมมีมติเลือก นายราเชน ตระกลูเวียง เป็นหัวหน้าพรรค และมี นายไพโรจน์ กระทุมทองเลิศ เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมมีการเลือกกรรมการบริหารครบทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ นายราเชน ได้กล่าวแสดงจุดยืนและนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ ว่า อุดมการทางการเมืองของพรรคทางเลือกใหม่นั้นคือ
พรรคทางเลือกใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประชาชนเท่านั้น และเตรียมพร้อมในการดำเนินงานตามตามแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “กล้าคิด กล้าทำ ทำจริงทาง เลือกใหม่”

อย่างไรก็ตาม ท่าทีของพรรคทางเลือกใหม่หลังจากนี้ จะต้องเดินสายหาเพื่อสมาชิกพรรคให้ครบ 500 คน ตามกฎหมายกำหนด และในเบื้องต้นจะนายราเชน จะทางเดินเข้ายื่นขอจดทะเบียนพรรรคอย่างเป็นทางการกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 5 เมษายนนี้


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz