Social :"สมชัย" ชี้เลือกตั้งปี 62 เสี่ยงเป็น “โมฆะ”

26 มี.ค. 61 06:00
"สมชัย" ชี้เลือกตั้งปี 62 เสี่ยงเป็น “โมฆะ”

"สมชัย" ชี้เลือกตั้งปี 62 เสี่ยงเป็น “โมฆะ”

"สมชัย" ชี้เลือกตั้งปี 62 เสี่ยงเป็น “โมฆะ”


คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดเสวนา ในหัวข้อ “มาตรา 44 เพื่อชาติ หรือเพื่อใคร ?” โดยมี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม มาเป็นวิทยากรด้วย

และแม้ไม่ได้ชี้ถึงสาเหตุของคำสั่งที่เกิดขึ้น แต่นายสมชัยยังคงยืนยันถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เคยอธิบายไว้ โดยเฉพาะ 6 ประเด็น ที่เคยโพส์ตเฟซบุ๊ก ก่อนจะย้ำในประเด็นที่ 7 เป็นประเด็นปัญหาการเลือกตั้ง จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้จัดเลือกตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน หลังร่างกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้

นายสมชัย ระบุว่า คำว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ไม่มีการตีความที่ชัดเจนว่าหมายถึงวันลงคะแนน หรือจนกว่าจะประกาศผล หากมีผู้เห็นต่างกับ กกต. และยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย บทสรุปอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้

ขณะที่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนในวงเสวนา อาทิ รองศาสตราจารย์ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า เจตนาของหัวหน้า คสช. ที่ใช้อำนาจปลด กกต. เพื่อให้เกิดการเชื่อฟัง และเชื่อว่าเกิดจากความยั้งคิด และอาจทำลายกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระ

ด้าน นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ชี้ว่า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ตามอำเภอใจ ทั้งที่อำนาจควรใช้เพื่อประชาชน หากใช้เพื่อตนเองและพวกพ้อง อำนาจนั้นไม่มีความชอบธรรม

สำหรับประเด็นที่นายสมชัยเคยโพส์ตเฟซบุ๊กและชี้ว่า เป็นเรื่องที่อธิบายไว้และเกิดเป็นเรื่องจริง คือ การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งได้ 28 เขต, การสรรหา กกต. จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่ลงคะแนนเปิดเผย ขัดหลักกฎหมาย จน สนช. มีมติไม่รับรอง

และการคาดการณ์ว่า หากยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายลูก ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะทำให้โรดแมปเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก 2 เดือน

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz