Social :"กยศ." จ่อฟ้องผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาเบี้ยวหนี้ 1 ล้านราย

22 เม.ย. 61 06:00
"กยศ." จ่อฟ้องผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาเบี้ยวหนี้ 1 ล้านราย

"กยศ." จ่อฟ้องผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาเบี้ยวหนี้ 1 ล้านราย

"กยศ." จ่อฟ้องผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาเบี้ยวหนี้ 1 ล้านราย


ผู้จัดการ กยศ. จับมือศาลยุติธรรมให้ความรู้เรื่องระงับข้อพิพาท ปรับความคิด สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่ค้างชำระ หลังผู้กู้ค้างจ่ายหนี้ 1.2 ล้านราย บังคับคดีแล้ว 2 แสนราย ย้ำ กฎหมายใหม่เปิดทางนายจ้างหักเงินเดือนพนักงานนำส่งรัฐก่อนได้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ได้ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม จัดสัมมนาและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศาลยุติธรรม ที่เห็นความสำคัญของการดำเนินงานกองทุน ในส่วนของการติดตามหนี้ พร้อมกับให้การช่วยเหลือในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีมาโดยตลอด

ปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ จำนวนกว่า 3.6 ล้านราย โดยมีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 1.2 ล้านราย

โดยผู้กู้ยืมที่ผิดนัดและไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว มีจำนวนประมาณ 2 แสนราย ส่วนผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีประมาณ
1 ล้านราย ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีปกติของศาล 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น กำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรของพนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามอำนาจที่กองทุนแจ้ง เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้างฯ นำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุน โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ของกองทุน ลดปัญหาหนี้ค้างชำระ และลดจำนวนคดีที่เข้าสู่ศาล

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมเงินที่ศาลพิพากษาแล้ว ขอให้ไปชำระหนี้หรือขอเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีได้ เพื่อป้องกันการถูกยึดทรัพย์บังคับคดี โดยผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุน กยศ. โทร 0 2016 4888 หรือสำนักงานบังคับคดีในแต่ละจังหวัด

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz