Social :โธ่ภาษีประชาชน สถานีสูบน้ำไฟฟ้างบ 30 ล้าน สร้างมาแต่ไม่ใช้งาน

25 เม.ย. 61 06:00
โธ่ภาษีประชาชน สถานีสูบน้ำไฟฟ้างบ 30 ล้าน สร้างมาแต่ไม่ใช้งาน

โธ่ภาษีประชาชน สถานีสูบน้ำไฟฟ้างบ 30 ล้าน สร้างมาแต่ไม่ใช้งาน

โธ่ภาษีประชาชน สถานีสูบน้ำไฟฟ้า
งบ 30 ล้าน สร้างมาแต่ไม่ใช้งาน


สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่สร้างด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานมานานเกือบ 3 ปี ตัวแพเหล็กพังเอียงลงไปในน้ำ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้

โดยสถานีสูบน้ำแห่งนี้เกิดจากความต้องการของชาวบ้านร้องขอไปยังโครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักชลประทานที่ 6 เมื่อมีการอนุมัติงบสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ใช้ไปได้ไม่กี่ครั้งก็หยุดใช้และปล่อยทิ้งร้างไป

โดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยสายบาตร สามารถสูบน้ำใช้น้ำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 4 หมู่บ้าน 589 ครัวเรือน และจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่ การเกษตรกว่า 1,600 ไร่ ซึ่งชาวบ้านเสียดายงบประมาณในการก่อสร้าง จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูและและซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

นายอนุรักษ์  ไชยราช ชาวบ้านเปิดเผยว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยสายบาตร ได้เริ่มก่อสร้างปี 2556 แล้วเสร็จปี 2557 ในช่วงแรกได้มีการเปิดทดลองใช้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำแตกเนื่องจากใช้ท่อส่งน้ำขนาดเล็กและบริเวณปลายสายส่งน้ำแรงดันไม่เพียงพอน้ำไหลไปได้ช้าและน้อย

ต่อมามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่แพง เนื่องจากชาวบ้านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 4 บาท แต่ละคนจะต้องจ่ายค่าใช้ครั้งละประมาณ 500 บาท

ภายใน 1 เดือนต้องสูบนำเข้าพื้นที่การเกษตรตนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ทำให้ต้นทุนค่าน้ำต่อเกษตร 1 คน ประมาณ 1500 – 2000 บาท ทั้งนี้ระยะแรกทาง อบต.ได้ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้า 1 ใน 3 ส่วน  แต่ไม่นานก็ไม่มีงบประมาณมาช่วยชาวบ้านจึงเลิกใช้และปล่อยทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบัน

ซ้ำร้ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีขโมยมายกหม้อแปลงไฟฟ้าเอาอุปกรณ์ภายในไปขาย 1 ลูก ทางชาวบ้านทำได้เพียงแจ้งไปทาง อบต.และ ผู้ดูแลโครงการชลประทานในพื้นที่  ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขอะไร

ทั้งนี้ด้านสำนักงานชลประทานที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกหนังสือชี้แจงว่า หลังจากโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทดสอบระบบและได้เตรียมส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่าในปี 2558

แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประกอบกับทาง อบต.เสือเฒ่าไม่มีงบประมาณในการจ้างพนักงานประจำสถานีสูบน้ำและค่ากระแสไฟฟ้า จึงได้ชะลอการรับมอบโอนสถานีสูบน้ำห้วยสายบาตรออกไปก่อน

อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานีสูบน้ำในเขตจังหวัดมหาสารคาม ถูกกลุ่มมิจฉาชีพขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์วาล์วจ่ายน้ำทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหลายแห่ง

ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ โครงการชลประทานมหาสารคามจึงได้ถอดสายไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์วาล์วจ่ายน้ำไปเก็บรักษาไว้ที่ โครงการฯ เมื่อมีการสูบน้ำจึงจะนำออกไปติดตั้งและใช้งาน

ส่วนที่เป็นข่าวว่าถูกทิ้งร้างไม่เป็นความจริงเพราะโครงการชลประทานมหาสารคาม ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามดูแลสถานีสูบน้ำดังกล่าวมาโดยตลอด

ต่อมาโครงการชลประทานมหาสารคามเสนอโครงการเข้าสู่แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการปีงบประมาณ 2557 โดยตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ 30 ล้านบาทถ้วน จากราคากลางโครงการ 29,087,198.62 บาท  

ใช้เวลาก่อสร้างตามทีโออาร์ 240 วัน ขึ้นป้ายถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต.เสือเฒ่า แต่สุดท้าย อบต.เสือเฒ่า ไม่เข้ารับโอนตามที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณมารับผิดชอบดูแลต่อ


ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz