Social :ต้านทุจริต!! ธ.กรุงไทยแถลงพร้อมร่วมมือ ศธ.ตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมาฯ

04 พ.ค. 61 02:05
ต้านทุจริต!! ธ.กรุงไทยแถลงพร้อมร่วมมือ ศธ.ตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมาฯ

ต้านทุจริต!! ธ.กรุงไทยแถลงพร้อมร่วมมือ ศธ.ตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมาฯ

ต้านทุจริต!! ธ.กรุงไทยแถลงพร้อมร่วมมือ ศธ.ตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมาฯเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวกรณีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาอย่างต่อเนื่อง และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยนั้น ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวอย่างมาก โดยได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในการสืบหาข้อเท็จจริง โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย พร้อมด้วยผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน และทีมงาน ได้ขอเข้าพบเพื่อหารือกับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ.และนายอรรถพล ตรึกตรอง ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน
MulticollaC


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันว่า ธนาคารยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งเน้นความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ให้ทราบว่า ธนาคารมีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์ และกฏหมายที่กำหนด ภายหลังจากการหารือ ที่ประชุมได้รับทราบความตั้งใจ และเข้าใจในบทบาทของธนาคารเป็นอย่างดี พร้อมได้กำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีประเด็นที่เกี่ยวโยงธนาคารในเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด
ที่มา:matichon.co.th

โพสต์โดย : Ao