Social :4 วิธีกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดสร้างสรรค์

03 ก.ค. 59 07:21
4 วิธีกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดสร้างสรรค์

4 วิธีกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดสร้างสรรค์

4 วิธีกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดสร้างสรรค์

หลายองค์กรกำลังต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และไหนจะความมาเร็วไปเร็วของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อีก ยิ่งเป็นเหตุให้องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นและต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความรวดเร็วเพื่อการพัฒนาและการสร้างจุดยืนของตนเองในพื้นที่ตลาด ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่ของการทำงาน การให้โอกาสพนักงานที่เคยได้แต่นั่งทำงานตามคำสั่ง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก กระตุ้นพวกเค้าให้คิดสร้างสรรค์อย่างไรดี

1.      ให้ความมั่นใจ ว่าองค์กรเชื่อมั่นในความคิดเห็นของพนักงานทุกคน ด้วยการจัดการแข่งขันเมื่อองค์กรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขันกันตั้งชื่อสินค้าใหม่จะเป็นการเปิดทางให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กร และสร้างความภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีส่วนร่วมอีกด้วย

2.      จัดเวทีกิจกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

Lif
ฝ่ายบุคคลอาจจะต้องเตรียมวางแผนให้พนักงานในองค์กรเกิดการกระตุ้นให้ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการจัดการแข่งขันการแต่งโคลงกลอนเล็กๆ นั้นก็จะเป็นจุดเริ่มของเวทีการแสดงความมั่นใจให้เกิดความกล้าแสดงออกมาขึ้น

3.      ทำการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้ทุกคนจะได้รับการประเมินจากทุกคนไม่เว้นแม้แต่หัวหน้างานหรือเจ้านาย และเมื่อผลการประเมินเปิดเผยออกมาก็จะทำให้คนทำงานธรรมดาๆ ทุกๆ วันได้รู้สึกมีคุณค่า ภูมิใจในตัวเอง เป็นผลให้เค้าพยายามจะพัฒนาตนเอง และให้ความใส่ใจกับการคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆ

4.      สร้างแผนการอบรมคู่ขนานกับการทำงาน เพราะความอ่อนล้าของการทำงานจะทำให้พนักงานรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานเดิมๆได้ การได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนั้นย่อมสร้างโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส