Social :ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงยังไม่ได้พบความสุข

04 ก.ค. 59 05:27
ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงยังไม่ได้พบความสุข

ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงยังไม่ได้พบความสุข

ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงยังไม่ได้พบความสุข

 

คุณอาจจะเคยได้ยินหรือได้เห็นกับตาตนเองว่า คนที่ทำงานดีๆ หรือเรียนจบสูงๆ ทำไมเค้ายังทำเรื่องบ้างเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความสุขต่อตนเอง เช่น การไปเป็นผู้หญิงอย่างลับๆ

MulticollaC
ของคนที่มีครอบครัวแล้ว หรือคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่สามารถสร้างความสุขพื้นฐานง่ายๆ ให้กับตนเองได้ นั้นก็อาจจะเป็นเพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเค้าไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความต้องการจากจิตใจของเค้าเอง นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะความกดดันในสังคมการเลี้ยงดูที่เค้าใช้ชีวิตในวัยเด็ก หรืออาจจะเกิดจากความมุ่งหวังของบุพการีที่มีความต้องการให้ลูกของพวกเค้าได้เป็นในอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็น สิ่งเหล่านี้ในบางที กลายเป็นเหตุร้ายย่ำซ้อนรอยให้กับเด็กที่เติบโตมาจากความมุ่งหมายให้ประสบความสำเร็จในแบบที่พ่อแม่ต้องการ ถึงแม้จะไม่ใช่เหตุผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่พูดเขียนอ้างอิงทุกเรื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยมักจะบีบบังคับให้ลูกหลานได้เลือกในสิ่งที่พ่อแม่สนใจ หรือมีความต้องการอยากจะทำ  การไม่ได้ให้อิสระกับลูกในการเลือกเดินชีวิตของพวกเค้าเอง ก็ไปสร้างความเครียดความกดดันที่คุณเองก็ไม่อาจจะเข้าถึงก็ได้ ฉะนั้นแล้วหากในวันนี้คุณคือคนที่ประสบความสำเร็จแต่ยังไม่มีความสุข และได้มีโอกาสมีลูกเป็นของตนเอง อยากให้ลองคิดพิจารณาว่าความไม่เป็นสุขของจิตใจคุณนั้นเกิดจากสิ่งใด และขอให้คุณละเว้นหรือยุติสิ่งนั้นไม่ทำต่อลูกของคุณเอง

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส