Social :เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองกับ 5 วิธีนี้กันเถอะ

04 ก.ค. 59 05:31
เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองกับ 5 วิธีนี้กันเถอะ

เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองกับ 5 วิธีนี้กันเถอะ

เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองกับ 5 วิธีนี้กันเถอะ

1.      ฟังความต้องการของตนเอง ของให้เราเปิดใจรับฟังความต้องการที่แท้จริงของตนเองสิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้กับคุณได้พบกับตัวคุณที่แท้จริง และเมื่อถึงวันนั้น คุณจะสามารถตอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดในบางเรื่องควรจึงได้พาตนเองไปเจอกับบางสิ่ง หรือปฏิเสธบางสิ่ง

2.      มองย้อนไปหาข้อผิดพลาดและเรียนรู้บทเรียนครั้งก่อน หลังจากที่ฟังความต้องการของตนเอง และทำให้เห็นเหตุการณ์ในอดีตแล้วว่าสิ่งใดที่ตนเองได้ทำล้มเหลวไว้ การเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ ทำให้เรารู้ดีว่าในอนาคตเราจะหาหนทางทุกวิถีทางเผื่อที่จะไม่ทำให้ตนเองต้องซ้ำรอยเดิม

3.     

Lif
อยู่กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตมาจนถึงวันที่เหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วหนทางเดียวที่จะเรียกความมั่นใจให้กลับมาสู่ตัวเองได้อย่างรวดเร็วก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเอง

4.      สร้างจุดแข็งของตนเอง เมื่อคุณได้ฟังความต้องการของคุณเองแล้ว และคุณได้เรียนรู้ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าเหตุผลอะไรคุณจึงได้หรือไม่ได้ในบางสิ่ง เมื่อคุณวิเคราะห์อย่างชัดแจ้งแล้ว การสร้างจุดแข็งให้กับกับตนเองจากเหตุผลที่คุณค้นหาเจอแล้วนั้น จะสามารถปรับให้เป็นพลังและเปลี่ยนเป็นจุดแข็งของคุณเองได้

5.      เสริมจุดแข็งให้แกร่งขึ้น  ความมั่นใจในตนเองเกิดจากการรักตัวเอง และพอใจในความเป็นตัวเองก่อน เมื่อได้ปรับจุดแข็ง และได้ริเริ่มรักตัวเองแล้ว ก็ควรจะพัฒนาจุดแข็งนั้นด้วยการเสริมจุดแข็งให้กับตนเอง เพื่อการสร้างรากฐานความพอใจในตนเองให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั้นเอง

 

 

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส