Social :พร้อมแล้ว!! สนช.จ่อลงมติร่างยุทธศาสตร์6ก.ค.

05 ก.ค. 61 06:07
พร้อมแล้ว!! สนช.จ่อลงมติร่างยุทธศาสตร์6ก.ค.

พร้อมแล้ว!! สนช.จ่อลงมติร่างยุทธศาสตร์6ก.ค.
พร้อมแล้ว!! สนช.จ่อลงมติร่างยุทธศาสตร์6ก.ค. 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 จะมีวาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ
MulticollaC
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และคณะเป็นผู้เสนอ จากนั้นเป็นการให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ซี่งพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ

ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews.

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด