Social :มหัศจรรย์ของการเขียนบันทึก...เรื่องง่ายๆ ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

06 ก.ค. 59 10:35
มหัศจรรย์ของการเขียนบันทึก...เรื่องง่ายๆ ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

มหัศจรรย์ของการเขียนบันทึก...เรื่องง่ายๆ ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง


มหัศจรรย์ของการเขียนบันทึก...
เรื่องง่ายๆ ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง


ในแต่ละวัน ชีวิตของเราวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องของผู้อื่นและสิ่งอื่น เราสื่อสารกับผู้คนและโลกรอบข้าง จนแทบไม่มีเวลาได้ทบทวน หรือสื่อสารกับโลกภายใน หรือจิตใจของเราเอง  เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย เราใช้ชีวิตเหมือนมีใครสักคนถีบให้เราเดินไปตามทางนั้น โดยเราไม่มีโอกาสได้ตั้งหลัก หรือตั้งคำถามกับชีวิตว่า เรามาในเส้นทางที่อยากจะมาหรือเปล่า  หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับตัวเอง และหยุดใคร่ครวญ ทบทวน เพื่อดำเนินชีวิตต่ออย่างมีความหมายแบบง่ายๆ ทำได้ทุกวัน นั่นคือ การเขียนบันทึก 
การเขียน
MulticollaC
เป็นการสื่อสารที่งดงามภายในตัวของเราเอง มหัศจรรย์แห่งการเขียนนั้น อยู่ที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับตนเองได้ อย่างตรงไปตรงมา   ไม่ต้องเรียบเรียง เพียงเขียนในสิ่งที่เราพบเจอ และความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้น เราจะค่อยๆค้นพบ “ตัวตน” ของเรา อยู่ในสมุดบันทึกประจำวัน 
สิ่งสำคัญคือ ให้สมุดบันทึกนั้น เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย เราเขียนมันเพื่อสื่อสารกับตนเอง จึงไม่ต้องปรุงแต่งให้สมุดบันทึกเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แสนดี  แต่เต็มไปด้วยชีวิตและจิตใจของเรา  เมื่อเขียนอย่างต่อเนื่อง เราจะพบว่า เราจะ “รู้ตัว”  ได้เร็วขึ้น  และเราจะซื่อตรงกับความรู้สึกของเราได้มากขึ้น การรู้ตัวและซื่อตรงกับความรู้สึกนั้น ทำให้เรารู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และในบางครั้งช่วยให้เราค้นพบคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้มากมาย   


การเขียนบันทึก จึงเป็นการพูดคุยกับตนเองอย่างสุขสงบ ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อเราเป็นมิตรกับตนเอง การเป็นมิตรกับผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต