Social :จ่อร้องนายกฯ สั่งคืนทรัพย์สิน ยิ่งลักษณ์ หลังจำนำข้าว ส่อไม่ขาดทุนจริง!

22 ส.ค. 61 12:08
จ่อร้องนายกฯ สั่งคืนทรัพย์สิน ยิ่งลักษณ์ หลังจำนำข้าว ส่อไม่ขาดทุนจริง!

จ่อร้องนายกฯ สั่งคืนทรัพย์สิน ยิ่งลักษณ์ หลังจำนำข้าว ส่อไม่ขาดทุนจริง!

 จ่อร้องนายกฯ สั่งคืนทรัพย์สิน ยิ่งลักษณ์ หลังจำนำข้าว ส่อไม่ขาดทุนจริง!


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางออกมายอมรับว่า งบการเงินแผ่นดินไม่มีตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวนั้น นำไปสู่การพิจารณาตามมาว่า ความเสียหายที่กระทรวงการคลังเคยออกคำสั่งยึดทรัพย์น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยอ้างอิงผลขาดทุนดังกล่าว ก็จะเกิดความผิดพลาดตามมา


ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1351/2559 เรียกชดใช้ค่าเสียหายจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำนวนเงิน 35,717,273,028 . 23
บาท โดยตัวเลขนี้คิดคำนวณมาจากผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว และนำผลขาดทุนดังกล่าวมาคิดเป็นค่าเสียหายอีกทอดหนึ่ง

ซึ่งคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าว มาจากพื้นฐานการกล่าวหาว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกฯ และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ แต่เมื่อไปพิจารณาในคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าว คดี อม.211/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 หน้า 91-92 จะพบข้อความที่ระบุไว้ว่า


“แต่ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตดังกล่าวที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นกรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ในข้อนี้แม้จำเลยในฐานะนายกฯ และในฐานะประธาน กขช……… พยานหลักฐานที่ได้ความยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในข้อกล่าวหานี้ กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ข้อต่อสู้ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น”cr/khaosod

โพสต์โดย : Ao