Social :แจ้งเตือน! พังงาฝนตกหนักถนนขาด น้ำท่วม ดินสไลด์

24 ส.ค. 61 06:08
แจ้งเตือน! พังงาฝนตกหนักถนนขาด น้ำท่วม ดินสไลด์

แจ้งเตือน! พังงาฝนตกหนักถนนขาด น้ำท่วม ดินสไลด์

พังงาฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา ทำให้มีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ถนนสายตำบลบางไทร-ปากวีป บริเวณบ้านดอกแดง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา น้ำป่าจากบนภูเขาไหลหลากลงลำคลองบางม่วง ได้ซัดทางเบี่ยงที่กำลังมีการสร้างสะพานจนขาดทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ขณะที่ในพื้นที่ตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง น้ำป่าจากบนภูเขาและที่สูงได้ไหลหลากเข้าท่วมขังในหลายหมู่บ้าน และได้ท่วมถนน กัดเซาะถนนจนเสียหายหลายจุด แต่รถยังสัญจรไปมาได้ พร้อมกับมีดินสไลด์ลงริมถนนอีกหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.พังงา พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง อ.ตะกั่วทุ่ง และนายก อบต.คลองเคียน และผู้นำท้องที่ ได้นำกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมกับสำรวจความเสียหายแล้วนายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเกิน 100 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ โดย แจ้งสถานการณ์น้ำฝน จึงให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 1.บ้านแหลมหิน 2.บ้านบากัน 3.บ้านทองหลาง 4.บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง และ 1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านคลองใส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เนื่องจากวัดปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร ขณะนี้ทางจังหวัดพังงา ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในที่พื้นที่เสี่ยงไหล่เขา บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน

MulticollaCโดยพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านั้น ในพื้นที่ ต.บางไทร หมู่ที่ 5 บ้านดอกแดง บ้านเรือนได้รับผลกระทบและราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 2 หลัง และทางเบี่ยงสะพานมุดชัน ที่อยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้าง เสียหาย 1 สาย ต.บางม่วง หมู่ที่ 8 น้ำท่วมถนน เพชรเกษม หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ต.คลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้านติเต๊ะ หมูที่ 6 บ้านคลองใส หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายเปลือกหอย หมู่ที่ 8บ้านอ่าวมะขาม ราษฏรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 50 หลังคาเรือ


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด