Social :"ปล่อยวาง" ไม่ใช่ "ความพ่ายแพ้"

08 ก.ค. 59 13:09
"ปล่อยวาง" ไม่ใช่ "ความพ่ายแพ้"

"ปล่อยวาง" ไม่ใช่ "ความพ่ายแพ้"


"ปล่อยวาง" ไม่ใช่ "ความพ่ายแพ้"


มื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว คุณกล้าที่จะชนกับปัญหาก็แล้ว คุณประคับประคองปัญหาที่เกิดขึ้นก็แล้ว คุณเปลี่ยนมุมมอง คุณเปลี่ยนตนเอง คุณพยายามหลากหลายวิธีการ ก็ไม่สามารถทำให้คุณสมหวัง หรือประสบความสำเร็จได้ มันอาจจะถึงเวลาแห่งการปล่อยวางแล้วหรือไม่ บางคนกลัวว่าหากเราล้มเลิกความพยายามต่อปัญหา หรือหมดกำลังใจต่อความมุ่งมั่น ที่ครั้งหนึ่งเราเคยตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ถึง แต่จนแล้วจดรอดมันก็ดูห่างไกลหรือยิ่งดูอย่างไรก็ไม่เป็นความจริง 


การทำใจให้ยอมรับกับความพ่ายแพ้ คือ ทางออกของคำตอบนี้มากกว่าการฝั่งตัวเองให้จมอยู่กับปัญหา เป็นนักโทษขังตัวเองให้เดียวดาย ไม่ยอมรับฟัง หรือเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองอีกการปล่อยวาง
Lif
การยอมรับกับความพ่ายแพ้ต่อปัญหานั้นจะทำให้คุณก้าวออกมาจากความเครียด ความทุกข์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพราะสิ่งเหล่านั้นจะบั่นทอนจิตใจ ทำให้สุขภาพย่ำแย่ ระบบต่างๆในร่างกายก็อาจจะแปรปรวน อาจจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพระยะยาว ความดื้อรันที่จะไม่ยอมรับกับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็เหมือนกับคุณไม่สามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ ลองมองให้ดีคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนั้น คุณจะอาศัยอยู่กับมันอย่างไร คุณเติบโตดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันกับมันได้อย่างไร 
เมื่อคุณหาคำตอบได้แล้ว คุณอาจจะประหลาดใจว่าคุณสามารถพบกับคุณสุขได้อีกครั้ง และความสุขที่คุณได้พบมันอาจจะทำให้คุณแปลกใจก็ได้ ถึงแม้เราจะยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหานั้นแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพื่อนแท้ของเราก็ได้ เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต