Social :ทำไมนะ? รู้ทั้งรู้ว่าต้องการจะทำอะไร แต่ไม่เคยทำได้สำเร็จ

08 ก.ค. 59 13:33
ทำไมนะ? รู้ทั้งรู้ว่าต้องการจะทำอะไร แต่ไม่เคยทำได้สำเร็จ

ทำไมนะ? รู้ทั้งรู้ว่าต้องการจะทำอะไร แต่ไม่เคยทำได้สำเร็จ

ทำไมนะ? รู้ทั้งรู้ว่าต้องการจะทำอะไร แต่ไม่เคยทำได้สำเร็จ


หากคุณคือคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จขอให้อย่าเพิ่งท้อถอย ลองหันกลับมาดูดีกว่าว่าเพราะมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณไม่สามารถพิชิตความต้องการที่ตั้งความหวังไว้ได้

1. คุณต้องการมันแค่ไหน อาจจะต้องวัดความต้องการกับสิ่งที่คุณวางแผนพิชิตเอาไว้ว่าความเข้มข้นของการต้องการนั้นมีความเข้มข้นมากแค่ไหน

2. สิ่งนั้นใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า เป็นเพราะกระแส ความต้องการในสังคมและคุณก็นำมันมาตั้งเป็นเป้าหมาย

3. มองหาความต้องการภายในใจที่แท้จริง ถ้าหากสิ่งที่คุณมีความต้องการที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องพิชิตให้สำเร็จไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง ก็อย่าไปสนใจ และละทิ้งมันไปจะดีกว่า

MulticollaC
4. คลาดแคลนปัจจัยที่จะทำให้ได้มาซึ่งความต้องการนั้น เมื่อหาพบแล้วว่าคุณต้องใช้ปัจจัยต่างๆ จึงจะสามารถทำให้สิ่งที่ต้องการได้ ก็ควรเริ่มสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้สมบูรณ์เสียก่อน

5. ปัดป้องว่าทำตามความต้องการของตนเองไม่ได้ เพราะไม่ได้เริ่มทำในสิ่งที่ต้องการเอง ถ้าหากเป็นดังนี้ คิดว่าปัญหาคงไม่ใช่ใครนอกจากตัวคุณเอง การเปลี่ยนที่ถูกต้องที่สุดควรเริ่มจากเปลี่ยนตัวคุณ 


ถ้าเราได้แต่บ่นว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการ อาจจะทำให้คนรอบข้างเกิดความรำคาญได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองอีกต่างหาก ฉะนั้นแล้วการหันมามองสิ่งต่างๆ ใน 5 ข้อที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้นั้นคงจะพอช่วยให้คุณสังเกตุความต้องการอยากทำบางสิ่งได้ดียิ่งขึ้นเรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต