Social :บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน @จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด....

04 พ.ค. 59 17:44
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน @จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด....

บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน @จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด....

  จันทบุรี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ สมกับเป็นเมืองต้องห้าม...พลาด เมืองแห่งสวนสวรรค์ ร้อยพันธุ์ผลไม้ จริงๆ และในช่วงฤดูกาลผลไม้ของทุกปี ใครไปเที่ยวจันทบุรี อย่าลืมเดินชมสวน ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ สุดยอดของดีเมืองจันทบุรี จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลยครับ


ภาพจาก : www.citieshiddengemsthailand.com

 

บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน

 

1. ชุมชนเขาบายศรี จันทบุรี

ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนเก่าแก่มีวิถีการดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม "สวนผลไม้" ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีในชุมชน และด้วยการสั่งสมภูมิปัญญาในการทำสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน เมื่อมาที่ชุมชนเขาบายศรีนี้แล้ว จะได้พบกับพืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี อาทิ เช่น ทุเรียนโบราณขนาดสูง - ใหญ่ที่สุด และมังคุดโบราณ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่าง เงาะ ระกำ ลางสาด ลองกอง และแก้วมังกร

คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์ (ประทานกลุ่ม)
ที่อยู่ : 11/1 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 086-834-9604 , 083-078-8002

 


2. อิสรีย์ ฟาร์มม้าไทย

ในช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ทาง อิสรีย์ฟาร์มม้าไทย มีบริการห้องพักราคากันเอง บริการขี่ม้าชมสวน บริการอาชาบำบัด เดินชมสวน และบุฟเฟ่ต์ผลไม้

คุณแววศิริ ฤทธิโยธี
ที่อยู่ : 36/1 ม.10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-495046 , 089-990-9141


3. สวนเคพี การ์เด้น

สวนเคพี การ์เด้น บนพื้นที่สวนผลไม้เมืองจันท์ 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย สลพะ ระกำ กล้วยไข่ เนื้อที่สวนกว้างขวางถึง 50 ไร่ ปลอดสารเคมีใช้แต่ปุ๋ยอินทรี จึงเดินไปชิมไปในสวนได้เลย  มีบริการรถจักรยานให้ปั่นไปทั่วสวนได้ด้วย

เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ รอบ 9.00 11.00 13.00 15.00 รอบละ 50 ท่าน ลูกค้าที่จะมาสวนต้องจองเท่านั้น ส่วนท่านที่ไม่ได้จองต้องรอคิวยกเลิกเท่านั้น
แต่สามมารถเดินเล่น ถ่ายภาพ ชมสวน หรือปั่นจักรยานฟรี

คุณอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
ที่อยู่ : ม.2 ต.วังแข้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-323201-10 , 086-566-2419


4. สวนสาวสุดใจ

สวนสาวสุดใจ ตั้งอยู่ที่ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์  อยู่ห่างจาก น้ำตกพลิ้วไม่มากนัก

คุณอรรอุษา สุดประเสริฐ
ที่อยู่ : 22/3 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 081-377-3190 , 039-434092


5.
MulticollaC
สวนปรานอม

คุณปรานอม โภคสิทธิ์
ที่อยู่ : 56 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 089-747-4430 , 092-595-1627


6. สวนโถทอง

คุณฉงน โถทอง
ที่อยู่ : 18 ม.10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 087-835-5964 , 039-459339


7.บ้านสวนลุงฉลวย รีสอร์ท

บ้านสวนลุงฉลวย รีสอร์ท จันทบุรี เดินชมสวนและทานบุปเฟ่ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ สุดยอดของดีเมืองจันท์ ราคาหัวละ 199 บาท

คุณนิรุต จันทแสง
ที่อยู่ : 18/2 ม.7 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 087-058-7173 , 086-357-8477

Facebook : www.facebook.com/bansuanlungchaluay

8. สวนสละเฮียถึก

คุณสุวรรณา
ที่อยู่ : 25 ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 081-982-2551 , 081-940-1290

9. สวนป้าแกลบ

ผลไม้ : เงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ 
กิจกรรม : ชมสวน ชิมผลไม้ ผลิตภัณ��'์แปรรูปทางการเกษตร

คุณสุวรรณี บุญสวัสดิ์ (ป้าแกลบ)
ที่อยู่ : 4/3 ม.8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 081-936-4585 , 039-356945

10. สวนเจริญชัย

คุณเจริญชัย สิริไสยยาสน์
ที่อยู่ : 87/2 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 081-377-3558

11. สวนลุงฉัตร

คุณฉัตรไชย ระเบียบโลก
ที่อยู่ : 43/2 ม.3 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-434308 , 090-771-9101


หมายเหตุ
-ราคาดังกล่าวเป็นราคาบุฟเฟ่ต์ผลไม้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแต่ละสวน
-กรุณาสำรองบุฟเฟ่ต์ผลไม้ก่อนล่วงหน้า 5-10 วัน เพื่อให้ทางสวนได้จัดเตรียมผลไม้

ขอบคุณข้อมูลจาก  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี

โพสต์โดย : fork3026