Social :นักโทษหงอย! ราชทัณฑ์เตรียมห้ามขายบุหรี่-ยาเส้นในเรือนจำทั้งหมด

05 พ.ย. 61 15:11
นักโทษหงอย! ราชทัณฑ์เตรียมห้ามขายบุหรี่-ยาเส้นในเรือนจำทั้งหมด

นักโทษหงอย! ราชทัณฑ์เตรียมห้ามขายบุหรี่-ยาเส้นในเรือนจำทั้งหมด

นักโทษหงอย! ราชทัณฑ์เตรียมห้ามขายบุหรี่-ยาเส้นในเรือนจำทั้งหมด


พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หาแนวทางและวางมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ


ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เรือนจำทั่วประเทศ มีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้ต้องขังที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ตลอดจนการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรือนจำเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่


กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในเรือนจำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยการจัดเขตปลอดบุหรี่ในเรือนจำ จัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคาร และการกำหนดมาตรการห้ามขายบุหรี่ ยาเส้นในเรือนจำ ขณะนี้มีเรือนจำนำร่อง 13 แห่ง ที่ห้ามขายบุหรี่ ยาเส้น

ซึ่งผลจากการงดจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ พบว่าผู้ต้องขังมีการเจ็บป่วยลดลง ลดปัจจัยการคุกคามของโรคในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลให้ลดภาระทาง การรักษาพยาบาลลงอย่างมาก 


อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยต่อว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ พร้อมเดินหน้าเร่งนโยบายมาตรการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำทั่วประเทศ โดยเริ่มรณรงค์ให้เรือนจำเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และเลิกจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ เซึ่งป็นไปตามกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่ราชการ


cr:khaosod

โพสต์โดย : Ao