Social :ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งตรวจเข้ม โรงงานกระดาษ หลังชาวบ้านโวย ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ

06 พ.ย. 61 05:11
ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งตรวจเข้ม โรงงานกระดาษ หลังชาวบ้านโวย ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ

ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งตรวจเข้ม โรงงานกระดาษ หลังชาวบ้านโวย ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ

ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งตรวจเข้ม โรงงานกระดาษ หลังชาวบ้านโวย ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ


เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายพิบูลย์ หัตถกิโกศลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชลประทาน, ประมง, สาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตกระดาษอินเตอร์แปซิฟิคเปเปอร์ จำกัด ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี หลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่า ปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่เกษตรกรรม และแม่น้ำปราจีนบุรี ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย และกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปราจีนบุรี


นายศุภชัย ชาญชนะวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน ได้ให้คำชี้แจงต่อคณะตรวจสอบว่า โรงงานกระดาษอินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตกระดาษที่ใช้สำหรับผลิตลัง หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าต่างๆ โดยการรับซื้อและนำเข้ากระดาษที่ใช้แล้ว ทั้งในและต่างประเทศ มารีไซเคิลผลิตกลับมาใช้ใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมาช่วยในกระบวนการผลิต ภายในโรงงานได้วางระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเป็นระบบปิด จะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกภายนอกอย่างเด็ดขาด ซึ่งจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาหมุนเวียนใช้ในระบบ และจะสูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้ามาเติมในระบบ กรณีที่เกิดการสูญเสียจากการระเหยของน้ำระหว่างการผลิตประมาณเดือนละ 500 ลูกบาศก์เมตร


ทางด้านนายจำรัส ง้อบุตร ประธานสภาเกษตรอำเภอบ้านสร้าง ผู้แทนภาคประชาชน ได้ทักท้วงการทำคันกั้นน้ำรอบบ่อบำบัดของโรงงานว่า มีความสูงไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้น้ำเสียล้นทะลักออกจากบ่อเข้าพื้นที่เกษตรกรได้ เมื่อมีปริมาณน้ำฝนมาเติมมาก จึงขอให้ทางโรงงานได้เสริมเพิ่มแนวคันดินของบ่อบำบัดให้สูงกว่าที่เป็นอยู่


จากนั้นผู้จัดการฝ่ายพลังงาน ได้นำพาคณะตรวจสอบออกตรวจจุดต่างบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อนำมาประกอบพิจารณาหาข้อยุติให้เป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ขณะที่คณะตรวจสอบได้เดินผ่านพื้นที่ต่างๆภายในโรงงานพบว่า ระบบสวัสดิการด้านความปลอดภัยของพนักงานอยู่ในขั้นต่ำกว่ามาตรฐานมาก ภายในโรงงานมีมลพิษฝุ่นละอองและเสียงดังมาก แต่พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สวมหน้ากากป้องกัน หรือ อุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เลย หลังการตรวจสอบของคณะดังกล่าวจะนำไปประชุมพิจารณาหาข้อยุติร่วมกับทุกฝ่ายและรายงานให้ทราบต่อไป
cr:khaosod


โพสต์โดย : Ao