Social :มีมติ! สนช.เห็นชอบเลิศวิโรจน์,ฐิติเชฏฐ์นั่งกกต.-ยันไม่ต้องเลืออกปธ.ใหม่

23 พ.ย. 61 06:11
มีมติ! สนช.เห็นชอบเลิศวิโรจน์,ฐิติเชฏฐ์นั่งกกต.-ยันไม่ต้องเลืออกปธ.ใหม่

มีมติ! สนช.เห็นชอบเลิศวิโรจน์,ฐิติเชฏฐ์นั่งกกต.-ยันไม่ต้องเลืออกปธ.ใหม่

มติ สนช. เห็นชอบ ให้ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” และ “ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ” เป็น กกต. เพิ่มเติม ยันไม่ต้องเลือกประธานใหม่

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ใช้เวลาประชุม และลงมติแบบลับราว 2 ชั่วโมง เพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพิ่มเติม จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ อดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนจะให้ความเห็นชอบทั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กกต. ด้วยมติเห็นเกินกึ่งหนึ่ง 148 ต่อ 28 เสียง และเห็นชอบให้ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
อดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหน่ง กกต. ด้วยมติ 149 ต่อ 27
โดยขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะแจ้งมติไปยังบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบทั้ง 2 เพื่อให้ลาออกจากตำแหน่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน ก่อนที่ประธาน สนช. จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว บุคคลทั้ง 2 จะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยจะไม่มีการเลือกประธาน กกต. ใหม่ จากนั้น กกต. ทั้ง 7 คน จะแบ่งหน้าที่ดูแลส่วนงานต่าง ๆ ตามหน้าที่ของ กกต. หลังจากก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถแบ่งงานได้ เพราะจะต้องรอให้ได้ กกต. ครบตามจำนวน 7 คนก่อน


ขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy