Social :รองเลขาฯ ยัน.. กกต.ให้พรรครอประกาศเขตลต.ก่อนสรรหาผู้สมัคร

23 พ.ย. 61 06:11
รองเลขาฯ ยัน.. กกต.ให้พรรครอประกาศเขตลต.ก่อนสรรหาผู้สมัคร

รองเลขาฯ ยัน.. กกต.ให้พรรครอประกาศเขตลต.ก่อนสรรหาผู้สมัคร

รองเลขาฯ ยัน พรรคยังสรรหาผู้สมัครไม่ได้จนกว่า กกต.ประกาศเขตเลือกตั้ง พร้อมแจงขั้นตอนสรรหาผู้สมัครส.ส. โดยคณะกรรมการสรรหาแต่ละพรรคเป็นผู้กำหนดวิธีการ


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวชี้แจงประชุมพรรคการเมืองว่า รูปแบบที่ กกต. กำหนดถือเป็นตัวอย่างเท่านั้น
พรรคการเมืองสามารถออกแบบขั้นตอนได้มากกว่านี้ แต่ห้ามลดขั้นตอนที่ กกต. ออกแบบไว้ พร้อมยืนยันว่าพรรคการเมือง
สามารถกลับไปใช้รูปแบบไพรมารีโหวตตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เดิมได้ หากมีความพร้อม และขณะนี้พรรคการเมืองยัง
ไม่สามารถสรรหาผู้สมัครได้ จนกว่า กกต. จะประกาศเขตเลือกตั้ง จากนั้นพรรคจึงจะสามารถ จัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นสรรหาตัวผู้สมัคร

อย่างไรก็ตาม การประชุมพรรคการเมืองวันนี้ พรรคส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงความชัดเจนในการประกาศเขตเลือกตั้ง และระยะเวลาการเป็นสมาชิกพรรคก่อนลงสมัคร ซึ่ง กกต. ยืนยันว่าจะมีการประกาศเขตเลือกตั้งภายในวันที่30 พ.ย. นี้และบุคคลใดจะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้น ก่อน 90 วันหรือภายในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น จึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ไม่ใช่จนถึงวันรับสมัครอย่างที่หลายพรรคเข้าใจ 

ทางด้าน นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง ชี้แจงพรรคการเมืองถึงวิธีการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.
ของพรรคการเมือง หรือ มินิไพรมารีโหวตว่า สิ่งแรกที่พรรคการเมืองตั้งทำในการสรรหาคือ ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค
ต้องตั้งคณะกรรมการสรรหา 11 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 คน และตัวแทนสมาชิกพรรค 7 คน จากนั้นกรรมการสรรหาต้องเป็นผู้กำหนดวิธีการรับสมัคร ทั้งการสมัครด้วยตัวเอง และแบบที่สมาชิกเสนอชื่อ โดยการสรรหาต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วย ทั้งนี้ กรรมการสรรหาต้องกำหนดวิธีการรับฟังความเห็น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ ทางจดหมาย หรือ การจัดประชุมสมาชิกพรรค เป็นต้น โดยกรรมการสามารถกำหนดรูปแบบได้เอง โดยจะต้องกำหนดวันเวลา สถานที่รับสมัครให้ชัดเจน โดยการรับฟังความเห็นต้องฟังจากหน้าสาขาพรรค สมาชิกพรรค และตัวแทนประจำจังหวัด


ขณะเดียวกัน กรรมการสรรหาต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครว่า เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครที่ผ่านการสรรหา แต่หากกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบผู้สมัครเขตใด กรรมการวรรหามีสิทธิเสนอยืนยันชื่อคนเดิมให้ที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารพรรคพิจารณา ให้ความเห็นชอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy