Social :พร้อมใจ! นายกฯเผยลงทะเบียนBikeอุ่นไอรักพุ่งกว่า2แสนคน

24 พ.ย. 61 07:11
พร้อมใจ! นายกฯเผยลงทะเบียนBikeอุ่นไอรักพุ่งกว่า2แสนคน

พร้อมใจ! นายกฯเผยลงทะเบียนBikeอุ่นไอรักพุ่งกว่า2แสนคน

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bikeอุ่นไอรัก”ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม

ในการนี้จะทรงจักรยานในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำ คูคลองสำคัญต่างๆ ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานนี้ จะดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว ทั้งสิ้นกว่า 2 แสนคนจากทั่วประเทศ


 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในครั้งนี้ด้วยโดยเป็นเสื้อพระราชทานสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้าด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมทั้งพระปรมาภิไธย

   
นายกฯย้ำเร่งช่วยคนจนชูบัตรสวัสดิการรัฐ-ลุยแก้ปัญหาราคายาง

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า จากการสำรวจ และสอบถามถึงปัญหาและความต้องการได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ที่มีในปัจจุบันทราบว่า การดำเนินการที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มลงไป เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยรัฐบาลก็พยายามปรับมาตรการให้ตรงจุดตรงความเดือดร้อนของแต่ละกลุ่ม โดยรายละเอียดสวัสดิการอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ของภาครัฐด้วย เพื่อจะขอรับสวัสดิการ หรือสิทธิที่พึงมีได้ ซึ่งรัฐบาลนี้ ก็มีเจตนาที่ชัดเจนว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แม้จะเป็นความสุขเพียงเล็กๆ น้อยๆ คนที่มีรายได้น้อย ต้องดูแล เพราะเป็นเรื่องของความเป็นธรรม


 

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันราคายางพาราในประเทศและในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ ประสบความเดือดร้อน มีรายได้ไม่เพียงพอ รัฐบาลก็จำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือ เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของปัญหา ที่มาของภาวะวิกฤติราคายางพาราและแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากข้อมูลและข้อเท็จจริงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหายางพาราต่อคณะกรรมการยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ ในระยะ “เร่งด่วน” เพื่อจะทุเลาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาวพารา อาทิ การจัดทำโครงการเร่งด่วนพัฒนาอาชีพ การลดปริมาณการผลิตยางพารา การเชิญชวนและเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฝากน้ำยางไว้กับต้นยาง ช่วงราคาตกต่ำหรืออาจจะช่วยกันหยุดกรีดยางเป็นเวลา 1-2 เดือน อาจจะทำให้ยางพาราลดลงจากตลาดไปในทันที จำนวน 5 แสนตันต่อเดือน

 
ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews.

โพสต์โดย : monnyboy