Social :นายกฯมอบนโยบายทำงบปี63ยึดยุทธศาสตร์ชาติโปร่งใสนำสงบ

18 ธ.ค. 61 07:12
นายกฯมอบนโยบายทำงบปี63ยึดยุทธศาสตร์ชาติโปร่งใสนำสงบ

นายกฯมอบนโยบายทำงบปี63ยึดยุทธศาสตร์ชาติโปร่งใสนำสงบ

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดีให้แผ่นดิน ย้ำประเทศต้องสงบเรียบร้อยในทุกมิติพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีตัวแทนข้าราชการกระทรวง ทบวง กรม เข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ต้องทำจิตใจให้สบาย ร่วมกันสร้างสรรค์
ทำความดีให้แผ่นดินในนามข้าราชการและทุกภาคส่วน วันนี้เราทำงานมาหลายปีแล้วเพื่อแก้ปัญหาวางพื้นฐานประเทศในวันข้างหน้าให้มีการปฏิรูปในทุกมิติอย่างแท้จริง ข้าราชการทุกภาคส่วนทราบดีอยู่แล้วว่า เป็นข้าราชการเพื่อใคร เพื่อประชาชน ประเทศชาติ รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสมศักดิ์ศรีข้าราชการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ต้องคำนึงให้เกิดความเชื่อมโยงทั่วถึงประชาชนทุกมิติ ไปสู่เป้าหมาย และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ที่ต้องโปร่งใสและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนโดยรวม


อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่ใช่เดินตามเพราะคำสั่ง แต่เปรียบเสมือน ไฮเวย์เดินไปอย่างมีแผนแม่บท กฎระเบียบ ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาส ทุกส่วนต้องจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท เพื่อมีเป้าหมายและกรอบการทำงานที่กระชับมากขึ้นมีตัวชี้วัดมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลไม่ใช่แก้ประสิทธิภาพอย่างเดียว ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ใช้จ่ายงบประมาณไปตามภารกิจ วันนี้คิดแบบเดิมๆไม่ได้แล้ว เราจะต้องรอบรู้เรียนรู้
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย และต้องเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทุกงบประมาณจะเก็บซ่อนไว้ไม่ได้จะต้องนำมาเปิดเผยเพื่อนำไปสู่การบริหารงบประมาณส่วนต่างๆ


พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหน่วยงานจะต้องจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3
ปี เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลในการรักษาวินัยการเงินการคลัง สิ่งที่รัฐบาลทำมาในวันนี้มีการประมาณการมากกว่า 3 ปีด้วยซ้ำไปจะถึง 5 ปีด้วยซ้ำ เพื่อให้เม็ดเงินแต่รับรายจ่ายเกิดความสมดุลมากขึ้นซึ่งต้องค่อยๆเดินหน้าไปไม่ใช่ผลีผลามมันจะทำไม่ได้

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การจัดทำงบประมาณปี 63 ด้านความมั่นคงต้องให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยในทุกมิติ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่พลเรือนทหาร แต่หมายถึงความมั่นคงทั้งหมดทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทุกอย่างต้องมั่นคงมีเสถียรภาพ และด้านการเมืองและความมั่นคง คนไทยต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ พร้อมดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นี่คือหลักการของประเทศไทย คนไทยต้องอยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างพอเพียง แล้วค่อยยกระดับให้สูงขึ้น อย่าให้เกิดความขัดแย้งกัน คนรวย คนจน หรือคนปานกลาง รัฐบาลมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์ให้เหมาะสมเป็นธรรม รัฐบาลพยายามหากลไกให้เกิดความสมดุล ประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุดท้ายคือทำการเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะทให้ำไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียน

 

เหน็บข้าราชการเขียนแผนงบฯต้องดูใช้ได้หรือไม่ ขอทุกคนมีจิตสำนึก 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อมั่นข้าราชการที่เก่งในเรื่องการเขียนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เขียนแล้วต้องดูว่าใช้ได้หรือไม่ อนุมัติหรือไม่ การเสนองบประมาณต้องมีรายละเอียดมาด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆส่งมาก่อน ใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ แต่ไม่มีรายละเอียด แถมเสร็จแล้วงบประมาณนั้นจะเด้งกลับไปให้ทำรายละเอียดมาอีก จะยุ่งกันไปหมด และเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ใครที่ทำผิดกฎหมาย ทุจริต ถ้ารู้ต้องลงโทษอย่างหนัก ส่วนเรื่องการออกกฎหมาย หลายคนบอกว่าสภาปัจจุบันเป็นสภาฝักถั่วในเรื่องการออกเรื่องกฎหมาย ความจริงกว่าจะออกฎหมายมาได้แต่ละฉบับใช้เวลาเป็นเดือน ไม่ใช่ฝักถั่วอย่างที่พูด จะกล่าวหาแบบเดิมไม่ได้ เพราะทุกคนทำงานอย่างหนัก และไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหน ส่วนตัวเคารพในสภาทุกสภา จึงต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ไม่ทันกฎกระทรวงต่างๆเป็นล้านฉบับ เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีความสงบสุขยั่งยืน มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันคือกฎหมายเท่านั้น เพราะกฎหมายบังคับทุกคนให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งก็คือความเท่าเทียมของโอกาส ความเป็นธรรม และขอย้ำว่าไม่มีใครจะแก้ปัญหาให้ประเทศไทยได้ด้วยคนไทยกันเอง ขอฝากไว้ด้วย

 
ขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy