Social :เผย สาเหตุ แผ่นดินไหวลำปาง 18 ครั้ง บ้านร้าว ยอดเจดีย์เอียง ชี้ 1ใน 15 รอยเลื่อนมีพลัง

21 ก.พ. 62 13:02
เผย สาเหตุ แผ่นดินไหวลำปาง 18 ครั้ง บ้านร้าว ยอดเจดีย์เอียง ชี้ 1ใน 15 รอยเลื่อนมีพลัง

เผย สาเหตุ แผ่นดินไหวลำปาง 18 ครั้ง บ้านร้าว ยอดเจดีย์เอียง ชี้ 1ใน 15 รอยเลื่อนมีพลัง

เผย สาเหตุ แผ่นดินไหวลำปาง 18 ครั้ง บ้านร้าว ยอดเจดีย์เอียง ชี้ 1ใน 15 รอยเลื่อนมีพลัง


วันที่ 20 ก.พ. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โดย ชัยธวัช ศิวบวร ปภ.ลำปาง

 ได้ รายงานเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่อำเภอวังเหนือ ได้รับรายงานการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ เวลา 12.01 น. – 18.15 น. รวม 18 ครั้ง ความรุนแรงมากสุดขนาด 4.9 แมกนิจูด ลึก 10 กม. เมื่อเวลา 16.05 น. พื้นที่ อ.วังเหนือ ซึ่งจากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
 
 ขณะที่ กรมทรัพยากรธรณี ได้รายงานว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.9 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึงเวลา 18.15 น. โดยเกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะๆ รวม 18
MulticollaC
ครั้ง สาเหตุหลักเกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนพะเยาที่พาดผ่านตั้งแต่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลงมาถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
 
 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.1 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และส่งผลให้มีความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย #รอยเลื่อนพะเยา เป็นกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง 1 ใน 15 กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทย
 
 


เคดดิต : ศูนย์รวมเหตุ ภูมินทร์, ปภ.ลำปาง,  กรมทรัพยากรธรณี 

โพสต์โดย : Ao