Social :ธารน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ละลายเพราะภาวะโลกร้อน

20 ส.ค. 62 08:08
ธารน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ละลายเพราะภาวะโลกร้อน

ธารน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ละลายเพราะภาวะโลกร้อน

ธารน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์
ที่ละลายเพราะภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาประชาชน ประเทศไอซ์แลนด์    มากกว่าร้อยคน  และนายกรัฐมนตรี  Katrin  Jakobsdottir   รวมทั้งตัวแทนประเทศจากสหรัฐอเมริกา  ได้พากันร่วมจัดงานไว้อาลัย   Okjokull   ธารน้ำแข็งที่แรกของประเศ  ที่มีอายุกว่า  700  ปีกำลังละลายเนื่องจาก ปัญหาภาวะโลกร้อน


โดยได้มีการติดแผ่นป้ายโลหะตั้งไว้บนหินอนุสรณ์สถาน  บริเวณพื้นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภูเขาน้ำแข็ง  พร้อมมีข้อความที่ได้ระบุไว้ว่า  "จดหมายสำหรับอนาคต  Ok  เป็นธารน้ำแข็งแห่งแรกในไอซ์แลนด์  ที่ต้องสูญเสียสถานภาพการเป็นธารน้ำแข็ง  และในอีกประมาณ  200  ข้างหน้าเชื่อว่าธารน้ำแข็งแห่งอื่นที่เหลืออยู่ก็อาจเผชิญกับสถานการณ์เช่นเดียวกัน  อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่า  พวกเราทุกคนรับรู้ถึงสิ้งที่ได้เกิดขึ้น  และอะไรคือหน้าที่ที่เราควรทำ  อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่"  พร้อมทั้งยังมีการสลักตัวหนังสือว่า  "415  ppm  CO2"  ที่หมายถึงค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่สามารถวัดได้บนชั้นบรรยากาศเมื่อเเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ย้อนกลับไปเมื่อปี  2014  รัฐบาลไอซ์แลนด์  ได้ทำการประกาศให้  Okjokull  
Lif
หมดสถานะความเป็นธารน้ำแข็งไปแล้ว  เนื่องจากขาดคุณสมบัติด้านความหนาของน้ำแข็ง  และการเคลื่อนตัวของธารน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์  หรือที่เปรียบได้ไม่ต่างจาก "น้ำแข็งที่ตายไปแล้ว"
 

โพสต์โดย : POK@