Social :ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

05 ต.ค. 62 09:10
ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น
และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

มีการสำรวจเผยมาว่าภายในช่วง  10  ปีนี้มีแนวโน้มว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดีย  เข้ามาแทนที่ นักท่องเที่ยวจีน   ซึ่งกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จากการที่เศรษฐกิจของอินเดียกำลังอยู่ในช่วงขยายตัว

โดยเมื่อปี  2018  ได้มี นักท่องเที่ยวอินเดีย   เดินทางมาเที่ยว ประเทศไทย   สูงถึง  1.6  ล้านคน  ถือว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงเป็นอันดับ  6  รองมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน  มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว  และญี่ปุ่น และในปี  2019  คาดว่านักท่องเที่ยวจากอินเดีย  จะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นถึง  1.8  ล้านคน  และภายในปี  2030  อาจจะมีจำนวนสูงถึงปีละ  10  ล้านคน


สำหรับในช่วงประมาณ  8-9  ปีที่ผ่านมา  เศรษฐกิจของประเทศอินเดียกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น  รายได้เฉลี่ยของคนอินเดียเติบโตมากขึ้นถึง  2 
MulticollaC
เท่า  ทำให้ในช่วงปี  2018-2019  ที่ผ่านมาชาวอินเดียพากันออกมาท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่เป็นที่นิยม  เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ถูก  มีความปลอดภัย  พร้อมทั้งมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม


นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย  และจีน  คือด้านนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่จะเดินทางมากันเป็นกรุีป  ที่ดำเนินการจัดการโดยบริษัทการท่องเที่ยวของจีนเอง  ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมักจะเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองมากกว่า  นอกจากนี้ชาวอินเดียยังนิยมที่จะซื้อสินค้า  และบริการให้กับร้านค้าท่องถื่นมากกว่า  ทำให้ส่งผลประโยชน์ต่อท้องถิ่้นในระยะยาว


โพสต์โดย : POK@