Social :ขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้าน! ก.เกษตรต่อยอดนโยบายนายกฯ ส่งเสริมบทบาทสตรี

17 ส.ค. 65 09:08
ขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้าน! ก.เกษตรต่อยอดนโยบายนายกฯ ส่งเสริมบทบาทสตรี

ขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้าน! ก.เกษตรต่อยอดนโยบายนายกฯ ส่งเสริมบทบาทสตรี

ก.เกษตรต่อยอดนโยบายนายกฯ ส่งเสริมบทบาทสตรี ดันแผนขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สร้าง Smart group มีรายได้มั่นคง
 

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต่อยอดนโยบายดังกล่าวผ่านแผนขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นำร่องปี 2566 จำนวน 308 กลุ่ม สมาชิก 6,160 ราย จากที่มีจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2513 รวม 10,959 กลุ่มมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแม่บ้านฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยมีแผนการขับเคลื่อนฯได้แก่ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ทันสมัย สามารถรวมกลุ่มเป็น
Smart group มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และวางแผน, การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2566, การส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้ตรงความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงฤดูกาล, การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จะเป็นการพัฒนาความรู้เรื่องการวางแผนการสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน
 

รวมถึงการสร้างรายได้, การสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มแม่บ้าน สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศผู้นำการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

“นายกฯชื่นชมความริเริ่มของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคเกษตรให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน นายกฯเน้นย้ำเสมอว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพอย่างมาก หน้าที่ของภาครัฐคือ เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมโอกาส เพื่อให้ผู้หญิงได้มีบทบาทตามที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่ และฝากให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามแผน และสามารถขยายผลสร้างกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรสตรีทันสมัยทั่วทุกพื้นที่”
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy