Social :

นี่แหละคนจริง!! หนุ่มเดินเข้า-ออก เกาะร้าง คนเดียว 35 ปี พอตามเข้าไปดู ถึงได้รู้ความจริง(คลิป)

10 ต.ค. 60 10:10
นี่แหละคนจริง!! หนุ่มเดินเข้า-ออก เกาะร้าง คนเดียว 35 ปี พอตามเข้าไปดู ถึงได้รู้ความจริง(คลิป)

นี่แหละคนจริง!! หนุ่มเดินเข้า-ออก เกาะร้าง คนเดียว 35 ปี พอตามเข้าไปดู ถึงได้รู้ความจริง(คลิป)

นี่แหละคนจริง!! หนุ่มเดินเข้า-ออก เกาะร้าง คนเดียว 35 ปี พอตามเข้าไปดู ถึงได้รู้ความจริง(คลิป)เกาะร้างที่ไม่มีคน แห้งแล้งจนไม่มีต้นไม้ คงไม่มีใครต้องการเดินเข้าไปไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตาม แต่สำหรับหนุ่มคนนี้ เขาคนเดียวที่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นและยอมทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้กว่า 35 ปี ชายหนุ่มชาวอินเดียชื่อ Jadav Payeng เขาตัดสินใจปลูกต้นไม้บนเกาะนี้เพียงคนเดียว หลังจากปี ค.ศ. 1900 เกาะ Majuli ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือประเทศอินเดีย ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

เขาลงมือปลูกต้นไม้อย่างแน่วแน่ในปี ค.ศ. 1979 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปของสัตว์ป่า เกาะแห่งนี้เขาใช้เวลากว่า 35 ปี และปลูกเพียงคนเดียว

ทุกครั้งที่ขึ้นเกาะจะปลูกต้นไม้ 1 ต้น ตลอดเวลาเขาพยายามทำและนั้นทำให้เราได้เกาะที่อุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง เกาะแห่งนี้มีที่ดินกว่า 550 ไร่ และอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่า และต้นไม้เขียวชะอุ่ม ร่มรื่นน่าอยู่อุปสรรคของเขาที่เจอคือ มนุษย์
ที่เขาไปทำลายพื้นป่าบนเกาะ แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเขายังยึดมั่นในความตั้งใจจะปลูกต้นไม้บนเกาะแห่งนี้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

 


ขอบคุณที่มา : William D McMaster

โพสต์โดย : Ao