menu ประเพณีอีสาน เชื่อ! 'บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน'
date 14 ก.ย. 61 18:09    หมวด: เรื่องลี้ลับ
facebook twitter google plus


ประเพณีอีสาน เชื่อ! บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน

'บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน'ประเพณีอีสานเชื่อ!เป็นวันดีผีเปรตผีบรรพบุรุษจะถูกปลดปล่อยให้มารับบุญ

อีกหนึ่งความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานคือ“บุญข้าวประดับดิน”จัดขึ้นในทุกๆปีของวันแรม14ค่ำเดือน9หรือเรียกว่าบุญเดือนเก้าซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9กันยายน2561

   เชื่อกันว่าในวันนี้ของทุกๆปีดวงวิญญาณบรรพบุรุษญาติมิตรที่ต้องไปชดใช้กรรมในขุมนรกมีบาปหนักรวมไปถึงผีเปรตจะถูกปลดปล่อยเพื่อให้มารับบุญในวันนี้ชาวบ้านจึงมีการจัดพิธีบุญข้าวประดับดินขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและเปรตโดยการนำของกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำหมากคำพลูอาหารหวานอาหารคาววางลงบนพื้นดินเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ในภพภูมิต่ำได้รับบุญกุศลและได้เสพอาหารหวานคาวเหล่านี้ 

   ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าเมื่อนำอาหารลงดินให้กับดวงวิญญาณหรือเปรตแล้วห้ามคนนำมากินเด็ดขาดเพราะเป็นของเหลือเดนจากเปรตซึ่งไม่ควรกิน
และห้ามนำหยิบฉวยเอาของกินเหล่านี้ไปไม่เช่นนั้นเปรตจะมาตามหลอกหลอนเพื่อทวงคืน

   สำหรับประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้นเริ่มจากเช้าของวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านก็จะมารวมกันที่วัดเพื่อทำบุญตักบาตรพร้อมกับนำอาหารที่เตรียมมาทั้งอาหารหวานอาหารคาวหมากพลูใส่บนใบตองแล้ววางลงพื้นดินพร้อมกรวดน้ำโดยการขานชื่อบรรพบุรุษญาติมิตรและเปรตเพื่อให้มารับบุญ

   ส่วนมูลเหตุของบุญข้าวประดับดินมาจากตอนหนึ่งในพระธรรมบทที่กล่าวถึงเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารมาส่งเสียงร้องโหยหวนใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้าภายหลังที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานแด่พระพุทธองค์แล้วไม่ได้อุทิศบุญนั้นให้กับญาติที่ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้น

   ประเพณีบุญข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีนัยยะที่สอนให้ลูกหลานรู้จักการให้ทานคือการสละออกซึ่งความโลภหากไม่รู้จักให้ทานตระหนี่ถี่เหนียวมีแต่ความโลภความหวงแหนย่อมมีโอกาสสูงที่ตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรต!!!ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaizaโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy