Social :

เทคนิคการปลูกผักหวานป่า ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ ต้นไม่โทรมเร็ว ด้วยการปลิดใบ

03 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการปลูกผักหวานป่า ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ ต้นไม่โทรมเร็ว ด้วยการปลิดใบ

เทคนิคการปลูกผักหวานป่า ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ ต้นไม่โทรมเร็ว ด้วยการปลิดใบ

เทคนิคการปลูกผักหวานป่า 
ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ ต้นไม่โทรมเร็ว ด้วยการปลิดใบ

ผักหวานป่า   เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  ถือเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกเชิงเศรษฐกิจอย่างยิ่ง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่  Farmer  info  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา  จาก  คุณธนา  นามใหม่   ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การปลูกผักหวานป่า  แห่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  ได้แนะนำถึง เทคนิคในการปลิดใบผักหวานป่า   เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกยอด แบบต้นไม่โทรมเร็ว-ทำให้มีอายุยืนนานหลายปี  ไว้ดังนี้

วิธีการ  :  ให้เลือกปลิดใบที่มีสีเหลืองแก่จัดออกเท่านั้น 
และในหนึ่งกิ่งให้ปลิดแบบ  1  ใบ  เว้น  3  ใบ  อย่าปลิดออกหมด  เพราะหากปลิดใบออกหมดในคราวเดียว  จะทำให้กิ่งช๊อค(ชะงักการเจริญเติบโต)  และทำให้ต้นโทรมเร็ว


ประโยชน์ของการปลิดใบแบบนี้  :  จะช่วยให้กิ่งผักหวานมีใบไว้คอยสังเคราะห์แสง  เพื่อหาอาหารมาบำรุงต้นผักได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยให้ระบบการเจริญเติบโตของกิ่งผักหวานป่าต่อเนื่องต้นไม่โทรมเร็ว  หากทำได้ตามนี้หลังจากปลิดใบแล้วให้บำรุงรักษาตามปกติ  7  วัน  หลังจากปลิดใบออก  ผักหวานป่าจึงจะแตกยอดออกมาตามปกติ
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@