Social :

เทคนิคการปลูก และดูแล กระถินเทพา

09 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการปลูก และดูแล กระถินเทพา

เทคนิคการปลูก และดูแล กระถินเทพา

เทคนิคการปลูก และดูแล  กระถินเทพา

กระถินเทพา   (Acaacia  mangium willd)   จัดเป็นไม้โตเร็วที่อยู่ในพืชตระกูลถั่ว  มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปาปัวนิวกินี  ออสเตรเลีย  อินโดนีเซีย  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้น  ฝนตกชุก  มีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดี  ไม่ชอบอากาศหนาว  ประเทศไทยมีปลูกมากในทุกพื้นที่  โดยเฉพาะในภาคอีสาน  เหนือ  กลาง  และภาคใต้  ที่เป็นสวนป่าตามจังหวัดต่างๆ


ลักษณะของต้น
– ลำต้น  ลำต้นกลม ยาว เมื่อโตเต็มที่มีความสูงได้มากกว่า  30  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 40 เซนติเมตร
– เปลือกมีสีเทาหรือเทาสีน้ำตาล  ผิวเปลือกหยาบ ขรุขระ  เป็นสะเก็ด  เป็นแผ่น  เปลือกค่อนข้างหนา
– กิ่ง  มีลักษณะแตกเป็นทรงพุ่ม  ไม่แตกแขนงมาก  กิ่งมีขนาดเล็ก  กิ่งอ่อนมีสีเขียวออกเทา
– ใบ  เป็นใบเดี่ยวสีเขียวแก่
– ดอก  เป็นลักษณะทรงกระบอกแบบหางกระรอก  สีขาวออกครีม
– ฝัก  มีลักษณะบิดไปมาสีเขียวอ่อน  เขียวแก่  และสีน้ำตามตามอายุฝัก
– เมล็ด มีลักษณะสีดำ  แบน  เรียงตามความยาวของฝัก
– เนื้อไม้ ส่วนของกระพี้มีสีเหลืองหรือครีมแก่  (เนื้อไม้ด้านนอกที่ลำเรียงน้ำ  และเก็บสะสมอาหาร)  ส่วนแก่นไม้มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้มจนถึงดำตามอายุของต้นไม้  (เนื้อไม้ด้านในสุดที่เซลล์ตายแล้ว)

1. จัดเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ขึ้นไป
2. สามารถขึ้น และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินลูกรัง ดินทราย และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี
3. ทนต่อสภาพดินที่มีความเป็นกรด  ดินเค็ม ได้ดี
4. ลำต้นตรง  กิ่งแขนงเล็ก  และน้อย
5. เนื้อไม้สวยงาม โดยเฉพาะเมื่ออายุไม้นานหลายปี
6. สามารถปลูกเสริมตามแนวคันนา  หัวไร่  ท้ายไร่ ได้  โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย  เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว
7. เมื่อตัดต้นจะไม่มีการแตกหน่อ  แทงกอใหม่  ทำให้กำจัดตอได้ง่าย


– การเพาะขยายพันธุ์กระถินเทพานิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ดเท่านั้น
– ให้เลือกเมล็ดจากต้นพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นตรง  มีกิ่งน้อย  ใบดก  เจริญเติบโตเร็ว  และไม่เป็นโรค
– การเพาะอาจใช้กะบะพลาสติกเพาะเมล็ดแล้วค่อยย้ายกล้าอ่อนใส่ถุงเพาะพลาสติกดำอีกที  หรือ ใช้วิธีการเพาะเมล็ดใส่ถุงพลาสติกดำเลยก็ได้
– หลังจากใส่เมล็ดในกะบะหรือถุงเพาะเสร็จ ให้ทำการรดน้ำทุกวัน  วันละ  1-2  ครั้ง  ช่วงเช้า-เย็น
– ดูแล  และให้น้ำจนต้นกล้ามีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ก็จะสามารถนำปลูกในแปลงได้

การเตรียมแปลงปลูก
– ไถดะเพื่อกำจัดวัชพืช  และตากดินนาน  14  วัน  ก่อนปลูก
– ควรกำจัดวัชพืชในแปลงให้หมด  โดยเฉพาะหญ้าวัชพืชในระยะก่อนออกดอก
– วางแนวการปลูกด้วยเชือก  พร้อมขุดหลุมปลูกในระยะที่กำหนด


– การปลูกกระถินเทพานิยมปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด
– ควรปลูกในช่วงฤดูฝน  ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไม่ควรปลูกหลังฤดูฝนช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว  เพราะโอกาสที่ต้นกล้าจะปลูกติด  และตั้งตัวให้รอดในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปได้ยาก
– ปลูกได้ในระยะตั้งแต่  2×1  เมตร  จนถึงระยะ  4×4  เมตร  หรือมากกว่า  โดยมากปลูกในระยะ  2×1 – 3×3  เมตร  เพื่อตัดเมื่ออายุไม้  2-4   ปี  ส่วนการปลูกในระยะตั้งแต่  4×4  เมตร  ขึ้นไป เป็นระยะปลูกที่เหมาะสำหรับการตัดฟันเมืออายุตั้งแต่   4-5  ปีขึ้นไป  สำหรับตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้โดยเฉพาะ

การดูแลรักษา
– การปลูกในช่วงแรกบางวันอาจฝนไม่ตก อาจจำเป็นต้องให้น้ำบ้างหากฝนทิ้งช่วงนานจนหน้าดินแห้ง แต่โดยส่วนมากการปลูกในฤดูฝนจะทำให้กล้ากระถินเทพาสามารถรอด และเติบโตเกือบทุกต้น โดยหลังจากที่ต้นกล้าผ่านหน้าแล้งไปแล้วต้นกล้าจะอาศัยน้ำฝน และความชื้นในดินก็สามารถเติบโตได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีก
– การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยร่วมด้วยกับการไถพรวนหน้าดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
– โดยทั่วไปกระถินเทพาจะมีลักษณะกิ่งเล็ก และจะทิ้งกิ่งเองตามธรรมชาติ การตัดแต่งกิ่งอาจตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นที่แตกกิ่งยื่นออกจากทรงพุ่มมากเท่านั้น

การตัดไม้
– อายุตั้งแต่  2-5  ปี ขึ้นไป  ตัดส่งโรงงานเยื่อกระดาษ  ตัดขายต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
– อายุตั้งแต่  5  ปี  หรือน้อยกว่าหากมีแก่นไม้  สามารถตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้

ราคาไม้กระถินเทพา
– ราคาขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และเนื้อไม้
– ไม้อายุน้อย  ขายเป็นต้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เอง ราคาหลัก  100-300  บาท
– ไม้อายุน้อย  ขายให้โรงงานกระดาษ ราคาเป็นตัน ตันละประมาณ  1,000-2,000  บาท  ขึ้นอยู่กับหน้าไม้
– ไม้อายุมากหลายปี  เนื้อไม้มีสีน้ำตาลเข้ม  ตัดส่งโรงเลื่อย  โรงงานแปรรูปไม้  ขายเป็นลูกบาศก์หรือต้น  ต้นละประมาณ  3,000-10,000  บาท  ขึ้นกับขนาดลำต้น
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://puechkaset.com/

โพสต์โดย : POK@