menu เกษตรกรโคราช ประสบปัญหาแล้งหนัก ต้องใช้สปริเกอร์ฉีกน้ำใส่ต้นข้าว
date 18 ก.ค. 62 11:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เกษตรกรโคราช ประสบปัญหาแล้งหนัก ต้องใช้สปริเกอร์ฉีกน้ำใส่ต้นข้าว

เกษตรกรโคราช  ประสบปัญหาแล้งหนัก
ต้องใช้สปริเกอร์ฉีกน้ำใส่ต้นข้าว

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของ จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  โดยเฉพาะที่อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   ภัยแล้ง เริ่มส่งผลทำให้ต้นข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มยืนต้นตาย  เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ต่างๆ  ปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และนอกจากนี้จากการที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้น้ำที่เหลืออยู่มีความเค็มจากเกลือธรรมชาติ  ที่ผสมอยู่ในชั้นดินทำให้ไม่สามารถสูบมาใช้ทำการเกษตรได้


แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีชาวนาหลายคน  พยายามต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งอย่างไม่ย่อท้อ  อย่างเช่นนายน้อม  ทัปกลาง  เกษตรกรชาวนาบ้านสระแทด  ตำบลตลาดแค  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไม่ยอมแพ้กับปัญหาภัยแล้ง  และขาดแคลนน้ำทำการเกษตร  ได้ทำการติดตั้ง   เครื่องสูบน้ำ   พร้อมต่อท่อน้ำกับกับ ระบบสปริงเกอร์   ทำการปล่อยน้ำให้เป็นละอองฝอยสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าว  ทดแทนการสูบน้ำใส่ต้นข้าวโดยตรง  ซึ่งนายน้อมฯ  กล่าวว่า  วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าวแล้วนั้น  ยังเป็นการลดความเค็มของน้ำที่จะทำให้ต้นข้าวตายลงได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะทำสัปดาห์ล่ะ  1-2  ครั้งแล้วแต่สภาพอากาศถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเช่น การซื้ออุปกรณ์สปริงเกอร์  ท่อน้ำ และปั้มน้ำ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  อยากให้เพื่อนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาให้กันมาใช้วิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์น้ำกันให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์นั้น  นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในการประสบภัยแล้งของเกษตรกรแล้วนั้น  ยังเป็นการช่วยเกษตรกรประหยัดน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรในปีต่อๆ 
ไปด้วยข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.innnews.co.th


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow