Social :

เทคนิคการเพาะเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า ให้ออกดอกเป็นชุด

01 ส.ค. 62 11:08
เทคนิคการเพาะเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า ให้ออกดอกเป็นชุด

เทคนิคการเพาะเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า ให้ออกดอกเป็นชุด

เทคนิคการเพาะเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า
ให้ออกดอกเป็นชุด

เรื่องของ การเพาะเห็ด   นั้น  กล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้เพาะโดยแท้  นอกจากเกษตรกรจะสามารถเลือกชนิดเห็ดที่ชอบ  ระยะเวลา ปริมาณที่เพาะได้ตามความสมัครใจ  และความพร้อมได้แล้ว  เกษตรกรบางรายยังเลือกที่จะบังคับให้เห็ดทะยอยออกดอกให้ได้เก็บทุกวัน  เพื่อให้ได้เงินทุกวันและไม่ให้ล้นตลาด  ในขณะที่เกษตรกรอีกคนอาจเลือกที่จะบังคับให้เห็ดออกดอกเป็นชุดๆ  พร้อมๆ  กัน  เพื่อให้เก็บได้คราวละมากๆ  จะได้ไม่เสียเวลา  และใช้วิธีหมุนเวียน(กรณีมีก้อนเห็ดมาก) ส่วนวิธีการบังคับดอกนั้น เฉพาะ เห็ดนางฟ้า- นางรม   ทำได้หลายวิธีทั้งใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน  แต่จะขอแนะนำไว้เฉพาะวิธีการงดน้ำ ซึ่งใช้ได้ผลดีกับเห็ดนารม-นางฟ้าและเป็นวิธีการจัดการที่สะดวก


** ข้อแนะนำ **
1.  วิธีการนี้ใช้ได้กับ  เห็ดตระกูลนางฟ้า-นางรมเท่านั้น 
2.  ใช้วิธีการนี้หลังจากเก็บเห็ดรุ่นแรกแล้ว(ซึ่งเห็ดรุ่นแรกมักจะออกดอก  พร้อมกันอยู่แล้ว) 
3.  หากอยากให้เห็ดทะยอยออกดอกทุกวัน  ก็ใช้วิธีรดนำให้ความชื้นสมำเสมอทุกวัน  ก้อนเห็ดจะรัดตัว  และเมื่อพร้อมก็จะทะยอยออกดอกให้ได้เก็บทุกวัน  มากบ้าง  น้อยบ้าง 


วิธีการทำ
หากอยากให้ เห็ดออกดอกเป็นชุด  
หลังจากเก็บดอกเห็ดชุดแรกเสร็จ  ให้ทำความสะอาดหน้าเห็ด หากพบรากเห็ด  หรือโคนเห็ดถูกดึงออกไม่หมดติดค้างอยู่ที่คอขวด  ให้ใช้ช้อนแคะออกให้หมด จากนั้นงดให้น้ำเห็ดนางรม-นางฟ้า  เป็นเวลา  4-7  วัน  หากในระยะ  4-5  วันแรกมีเห็ดแทงดอกให้แคะทิ้ง  หรือปล่อยให้ดอกเห็ดแห้ง  ห้ามใจอ่อนรดน้ำเด็ดขาดเมื่อถึงวันที่  6-7  หรือหากเป็นพันธุ์หนัก  วันที่  9-10  จะเกิดตุ่มดอกเห็ดชุดใหม่ทะยอยเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ให้เริ่มรดน้ำให้ความชื้น และอาจกระตุ้นให้ความสดชื่นโดยการใช้เครื่องดื่มชูกำลังที่มีขายทั่วไป อัตรา 1 ขวด ผสมน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่น  หลังให้น้ำครั้งแรก  เห็ดจะออกดอกได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น (ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ  เห็ดจะออกดอกครั้งเดียวแล้วหายไปเลยเพราะเสียกำลัง)  เท่านี้เห็ดนางฟ้า-นางรมของท่านก็จะออกดอกพร้อมกันเป็นชุดๆ


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@