Social :“อยู่กับปัจจุบัน” ทักษะแห่งความสุขที่คุณฝึกได้

01 ส.ค. 59 13:15
“อยู่กับปัจจุบัน” ทักษะแห่งความสุขที่คุณฝึกได้

“อยู่กับปัจจุบัน” ทักษะแห่งความสุขที่คุณฝึกได้

 “อยู่กับปัจจุบัน” ทักษะแห่งความสุขที่คุณฝึกได้

ความสุข เป็นทักษะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เราสามารถฝึกฝนได้ ลองมาดูกันว่า ทักษะง่ายๆที่ฝึกได้แล้วจะมีความสุขนั้น มีอะไรบ้าง เริ่มจากทักษะแรกนั่นคือ “อยู่กับปัจจุบัน”

1. การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของศาสนา แบบต้องนั่งสมาธิหลับตา แล้วท่องพุทธโธหรืออะไรทำนองนั้น การอยู่กับปัจจุบันเป็นทักษะธรรมดาๆ ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และฝึกได้ในชีวิตประจำวันด้วย

2. อยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับความเป็นจริง “ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง” แค่นั้นเอง 


3. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่ไม่รับรู้อดีต   แต่เรารับรู้ว่าอดีตนั้นผ่านไปแล้ว เรา จะความสำเร็จ
MulticollaC
หรือความล้มเหลวก็ผ่านไปแล้ว เราเข้าใจและเรียนรู้ที่จะนำประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในปัจจุบัน แต่ไม่ยึดติดกับอดีตนั้นๆอีกต่อไป4. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิเสธอนาคต   เราวางแผนอนาคตและมุ่งมั่นที่จะเดินตามเป้าหมาย  เรารู้ว่ากำลังจะเดินไปทางใด แต่ก็รู้เช่นกันว่า ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ใจ เราจึงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้มากกว่าจะจดจ่ออยู่กับความสำเร็จในอนาคต


5. วิธีการฝึก การอยู่กับปัจจุบัน  เพราะการอยู่กับปัจจุบันเป็นทักษะ เราจึงฝึกฝนได้ เช่น การฝึกสมาธิ การฝึกเจริญสติ การทำงานศิลปะ จัดดอกไม้ ทำงานบ้าน  หัวใจสำคัญคือ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไร รู้ตัวว่ารู้สึกอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน เมื่อฝึกบ่อยๆจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และชำนาญในการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเรา 
 

เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต