Social :มาดูกัน...กฎ 5 ข้อ ใช้เงินให้ยิ่งรวย!

02 ส.ค. 59 10:10
มาดูกัน...กฎ 5 ข้อ ใช้เงินให้ยิ่งรวย!

มาดูกัน...กฎ 5 ข้อ ใช้เงินให้ยิ่งรวย!

กฎ 5 ข้อ ใช้เงินให้ยิ่งรวย!

1. เรียงเงินไปในทิศทางเดียวกัน  การเรียงเงินไปในทิศทางเดียวกัน จะฝึกให้เราละเอียดรอบคอบในการใช้เงินมากยิ่งขึ้น ดูเรียบร้อย และหยิบใช้สะดวก การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกให้เรามองเห็นเงินเป็นสิ่งมีค่า

2. บอกกับเงินว่า “ไปดีนะ” แล้วกลับมาใหม่ล่ ทุกครั้งที่จะใช้จ่ายเงิน ให้บอกกับเงินว่า “ไปดีนะ”  แล้วกลับมาใหม่ล่ะ การพุดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพูดออกเสียง เดี่ยวผู้คนจะแตกตื่น ให้พูดในใจก็พอ แต่ควรพูดทุกครั้งจนเป็นนิสัย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่สมควร สิ้นเปลือง ล้างผลาญ  เราก็คงพูดว่า “ไปดีนะ” ได้ไม่สะดวกใจเท่าไหร่ อาจยับยั้งใจในการจ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรได้
3.
MulticollaC
แยกกระเป๋าใส่เหรียญ
เหรียญก็เป็นเงินประเภทหนึ่ง และมีคุณค่าเช่นเดียวกัน แต่ควรแยกเก็บเพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย โดยแยกใส่กระเป๋าอีกใบ ในรายการที่จ่ายด้วยเหรียญได้ให้ยื่นเหรียญก่อน เพื่อให้คนรับสะดวกที่จะรับธนบัตรต่อไป ไม่ต้องกลัวเหรียญหล่น เป็นการฝึกให้เอาใจใส่ต่อผู้อื่นนั่นเอง


4. กำหนดเหรียญนำโชค เช่น คุณจะรู้สึกโชคดีถ้าเจอเหรียญ 2 บาท ควรเป็นเหรียญที่หายากๆ หน่อยนะ เมื่อเจอเหรียญนำโชค คุณก็จะเก็บไว้ไม่นำไปใช้ มันช่วยให้คุณรู้สึกได้รับสิ่งดีดี มีความสุขสดชื่นจากการได้รับเงินเล็กๆ น้อยๆ ไงล่ะ 


5. ยื่นเงินอย่างสุภาพ เราควรสุภาพในการใช้เงินพยายามยื่นเงินให้คนอื่นด้วยความสุภาพเสมอ นิสัยสุภาพนี้จะช่วยให้เรามีมิตร ที่จะนำพาเงินกลับมาให้เรา 


นิสัยการใช้เงิน เป็นตัวสะท้อนการใช้ชีวิตของคุณ ดังนั้นฝึกเอาใจใส่ต่อเงิน ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปการฝึกเอาใจใส่ต่อผู้อื่น เพื่อที่ตัวเราและผู้คนรอบข้างจะได้ช่วยเรียกทรัพย์กลับมาหาเราได้อีก 


เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต