Social :ก่อนเปิดสมัยประชุม!! รัฐสภา บริการฉีดวัคซีนให้ส.ส.และเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา

23 พ.ค. 64 09:05
ก่อนเปิดสมัยประชุม!! รัฐสภา บริการฉีดวัคซีนให้ส.ส.และเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา

ก่อนเปิดสมัยประชุม!! รัฐสภา บริการฉีดวัคซีนให้ส.ส.และเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา

   รัฐสภา บริการฉีดวัคซีนให้ส.ส.และเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา ก่อนเปิดสมัยประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคคลในวงงานรัฐสภา และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและต้องเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาทิ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และ น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน เข้ารับการฉีดวัคซีน


ในการนี้ นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา, นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร, นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Lif
และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย และมอบหน้ากากอนามัยของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร พร้อมน้ำดื่มของสำนักงานฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ในการจัดบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้และวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ วันละ 1,000 โดส รวมทั้งสิ้น 2,000 โดส และสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักสารสนเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ได้จัดบุคลากรมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ทุกคนก่อนจะมีการเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 และเป็นการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐสภาในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy