Social :ค้าภายใน ยันราคาไข่เบอร์ 3 ขายไม่เกิน3.70 บาท/ฟอง โก่งราคาเจอคุก

11 ส.ค. 64 09:08
ค้าภายใน ยันราคาไข่เบอร์ 3 ขายไม่เกิน3.70 บาท/ฟอง โก่งราคาเจอคุก

ค้าภายใน ยันราคาไข่เบอร์ 3 ขายไม่เกิน3.70 บาท/ฟอง โก่งราคาเจอคุก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากความต้องการไข่ไก่ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีกระแสข่าวว่า ไข่ไก่ในระบบมีปริมาณไม่เพียงพอ และอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสกักตุนไข่ไก่ และปรับราคาขายปลีกไข่ไก่สูงขึ้น กรมได้หารือภาครัฐและองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อประเมินสถานการณ์

โดยกรมปศุสัตว์ใช้มาตรการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืดอายุการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปจากเดิมปลดที่ 75 สัปดาห์ เป็นปลดที่ 85-90 สัปดาห์ จะทำให้มีไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน

ส่วนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ซึ่งช่วยตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 3.00 บาท/ฟอง ตั้งแต่ช่วงการระบาดรุนแรงรอบเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ได้รับที่จะขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกตรึงราคาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว รวมถึงยืนยันจะจำหน่ายไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางตลาดเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายก่อนเป็นลำดับแรก คือผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง และ ตลาดสด

นอกจากนี้ กรมลงพื้นที่สำรวจภาวะการค้าปลีกไข่ไก่ พบว่า ภาวะการค้าในตลาดสดชะลอตัวลงมาก จากข้อกังวลของผู้บริโภคที่รับทราบข่าวการปิดตลาดสด เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ได้หันไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าจำเป็นรวมถึงไข่ไก่ในห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาความล่าช้าของการขนส่งสินค้าเพื่อกระจายเข้าสาขาของห้าง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ได้รับการยืนยันจากทุกห้างว่า ได้ปรับวิธีการขนส่งกระจายสินค้าให้คล่องตัวขึ้น และ ไข่ไก่ไม่ขาดแคลน ปริมาณที่วางจำหน่ายมีเพียงพอกับลูกค้าของห้าง
MulticollaC

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาดสดอยู่ที่ 3.60-3.70 บาทต่อฟอง หรือ 108-110 บาทต่อถาด (30 ฟอง) ซึ่งทุกห้าง จะมีไข่ไก่ในบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตลาดสด เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนผู้บริโภค

“ขอให้ประชาชนมั่นใจและคลายความวิตกกังวลเรื่องปริมาณและราคาไข่ไก่ กรมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งกรมปศุสัตว์ องค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และห้างค้าปลีก-ค้าส่ง บริหารจัดการการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและมีปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงช่วยพยุงราคา และกรมหวังว่าจะไม่มีการสร้างกระแสข่าวเท็จให้ประชาชนต้องสับสนและวิตกกังวล ขอเตือนผู้ที่กักตุนไข่ไก่ และตั้งราคาขายปลีกสูงขึ้นเกินสมควร ซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนให้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีก โดยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ “

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นผู้ประกอบการรายใด ที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินควร โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ