Social :บรรจุเป็นวาระประชุม! กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

19 พ.ค. 65 11:05
บรรจุเป็นวาระประชุม! กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

บรรจุเป็นวาระประชุม! กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องถ้อยคำในการแก้ไข พร้อมพิจารณาข้อสังเกต 3 ประเด็น ก่อนส่งประธานสภาบรรจุดเป็นวาระประชุม
 

 

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผลการพิจารณาซึ่งกมธ. ได้เชิญสมาชิกรัฐสภาทั้ง 16 คน

 

ชี้แจงคำแปรญัตติที่เสนอ ว่า ได้พิจารณาแล้วเสร็จ โดย กมธ. ยืนยันตามเนื้อหาที่ได้พิจารณาแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ส่วนคำแปรญัตติที่สมาชิกเสนอนั้น กมธ. ให้สงวนคำแปรญัตติเพื่อไปอภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา 

เบื้องต้นมีรายละเอียดที่สำคัญ อาทิ คำแปรญัตติของ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ที่เสนอให้บุคคลที่พ้นตำแหน่ง ส.ว. สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ หรือ กรณีที่ให้การหาเสียงเลือกตั้งสามารถจัดมหรสพได้

 

สำหรับการประชุม กมธ. ในวันที่ 19 พฤษภาคม
MulticollaC
จะพิจารณาตรวจถ้อยคำ และพิจารณาข้อสังเกต 3 ประเด็น คือ ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้แก่ เรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

ควรกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำ ของผู้สมัคร ซึ่งเป็นชายและ หญิง เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้พรรคสรรหาผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าว รวมถึงการคำนึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง

 และกรณีของการทำไพรมารีผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมือง ที่เนื้อหากำหนดให้ กกต.กำหนดวิธีการและหลักการ กมธ.มีข้อสังเกตให้กมธ. ประชุมพรรคการเมืองเพื่อรับฟังข้อเสนอและความเห็นก่อนที่จะกำหนดวิธีการและหลักการ

 

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. คือ เรื่องการกำหนดบัตรเลือกตั้ง กกต.ต้องกำหนดช่องทำเครื่องหมายให้ชัดเจน โดยเรียงลำดับหมายเลขผู้สมัครหรือหมายเลขพรรคการเมือง เพียงหมายเลขเดียวเรียงลำดับไปถึงหมายเลขสุดท้าย

 

เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงได้ตรงกับผู้สมัครที่ประสงค์จะลงคะแนน

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก...innnews

โพสต์โดย : monnyboy