Social :ติดตามขับเคลื่อน! นายกฯ เปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

24 พ.ย. 65 05:11
ติดตามขับเคลื่อน! นายกฯ เปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

ติดตามขับเคลื่อน! นายกฯ เปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

นายกฯ เปิดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณ66 เดินหน้าฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคืนสู่สังคม? บอกหวังบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เหมือนช่วงประชุมเอเปค บอกอะไรที่เป็นปัญหาก็แก้ไข อะไรที่ติดขัดก็ติดตามขับเคลื่อน
 


 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พร้อมมอบเงินรางวัล แก่เจ้าหน้าที่ในการยึดทรัพย์สินในคดีสำคัญ ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน

 

โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันนี้ถือเป็นอีก 1 วันที่ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานมอบนโยบายในการเปิดการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน นี่คือความเร่งด่วนและต้องทำต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เพราะฉะนั้นก็ต้องทันกันทั้งสองฝ่ายที่จะทำอย่างไรให้แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนให้ได้ ไม่ให้ผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องแก้ไขปัญหาให้ลดลงหรือหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจการบูรณาการการประสานงานกัน ของหน่วยงานต่างๆในระดับประเทศซึ่งมีหลายระดับหลายขั้นตอนจากข้างบนสู่ตรงกลาง 

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องดูว่าวันนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างต้องเน้นปัญหาเรื่องป้องกันปราบปรามบำบัดรักษา ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่อง demand และ Supply ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลดผู้สืบรายใหม่ แก้ไขผู้เสพรายเก่าในทำนองนี้ แต่ปัญหานี้ไม่ได้จบสิ้นหวังง่าย เพราะการพัฒนาการของอีกฝ่ายสังคมเปลี่ยนแปลงไปเยอะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในระดับนโยบาย คือการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายกฎหมายด้วยกัน มีความซับซ้อนกันจาก 24 ฉบับวันนี้เหลือเพียงฉบับเดียว

เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งผลดีในทางปฏิบัติส่งเสริมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านการปราบปรามทำให้เกิดการจับกุม ขยายผลไปสู่นายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก

 

วันนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกคนทุกหน่วยงาน ได้ปฏิบัติการทำแผนป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี ด้านการป้องกันมีหลายส่วนที่ป้องกันจะทำอย่างไรให้คนไม่เสพใหม่ สิ่งสำคัญคือกระทรวงศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความรู้อันตราย
 

สร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชน มีกลไกในการเฝ้าระวังยาเสพติดให้พื้นที่การศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวและปลอดภัยอยู่เสมอ และชุมชน การสกัดกั้น และกองทัพต้องเพิ่มความเข้มข้นในการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ำ ซึ่งกองทัพมีส่วนสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ ป.ป.ส.ด้วยเช่นกัน ขอเน้นย้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเชิงรุกส่งข้อมูลให้สำนักงานป.ป.ส.ไปสู่การทำลายเครือข่ายจับกลุ่มกลุ่มนายทุนและยึดทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษ

 

ขอให้ศาลและอัยการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว ความร่วมมือระหว่างประเทศใช้กลไกการดำเนินงานตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู วันนี้มีการพูดถึงผู้เสพรายเก่า ซึ่งกรณีหนองบัวลำภูถือเป็นบทเรียน ไม่ใช่ทำงานแบบวัวหายแล้วล้อมคอก แต่ต้องนำบทเรียนทุกวันมาดำเนินการมาคิดวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหา

 วันนี้พบว่าสถานการณ์ไม่ใช่เพียงผู้เสพผู้ซื้อผู้ขายแต่พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไป นั่นคือสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ในการบำบัดรักษาฟื้นฟู ขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการทำกฎหมายระดับรองอนุบัญญัติกฎกระทรวง ในการดูแลบำบัดรักษาคัดกรองผู้เสพผู้เสพยาเสพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเหมาะสม การจัดตั้งสถานที่บำบัดรักษา เสริมที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นต้นมีแนวคิดว่าวันข้างหน้าควรจะมี การจัดตั้งจากภาคเอกชนธุรกิจหรือไม่เพื่อที่จะบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน เช่นเดียวกับต่างประเทศ ตนขอฝากไว้ด้วย วันนี้เรามีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาล

 

ประจำตำบลหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงทำให้เกิดอาการทางจิตหลอน มีอันตรายที่สุด ยังส่งผลเดือดร้อนไปยังคนอื่น อยากต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด วันนี้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสม. ซึ่งต้องช่วยกันหลายงานทำหน้าที่เป็นคู่บัดดี้ในการติดตามผู้ป่วยในชุมชนจนกว่าจะหายขาด สร้างโรงบำบัดโดยมีชุมชนเป็นฐาน ให้กระทรวงแรงงานเป็นฐานให้ผู้บำบัดฟื้นฟูนั้นมีทักษะในด้านอาชีพหาตำแหน่งงานให้มีงานทำทั้งในและต่างประเทศ

 

ส่วนกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานพื้นที่ขอให้สนับสนุนในทุกมิติทุกด้านที่กล่าวมา เช่นการจัดตั้งศูนย์ชุดปฏิบัติการประจำตำบลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนผ่านการ ลงทะเบียนในพื้นที่เพื่อป้องกันแหล่งแพร่ระบาดในสถานที่มั่วสุมเช่น สถานบันเทิง สถานบริการ วันนี้มีอยู่ 2-3 อย่าง เด็กที่มีอายุไม่ถึงเข้าไปยาเสพติด ตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ระมัดระวังงานที่สุดทำตามกฎหมายทุกประการ และศูนย์อำนวยการและป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้มีแผนประสาทสอดคล้องกัน สร้างกลไกในการดูแลให้บรรลุผลตามแผนที่ได้หวังไว้ และรายงานให้รัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
 

ช่วงท้ายนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ความสำเร็จจะสามารถสำเร็จได้ต้องให้ประชาชนช่วยภายในกำลังกับฝ่ายความมั่นคง จึงขอให้ทุกฝ่ายเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาให้มีการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นสังคมปลอดยาเสพติดที่น่าอยู่ ส่วนการตรวจสอบสารตั้งต้นได้มีการนำเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่มีการลักลอบนำส่งไปที่อื่นตนขอให้ติดตามดำเนินคดีแนวเรื่องนี้ตนรอผลงานตรงนี้ อยากให้บ้านเมืองมีการค้าขายที่ดีมีรายได้ที่ดี ประชาชนมีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดคือพื้นฐานทั้งหมดคือด้านความมั่นคงทั้งสิ้น วันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสงบเรียบร้อยในช่วงการประชุมเอเปคที่ผ่านมาหวังว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆ

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy