Social :ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566

24 ม.ค. 66 18:01
ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 474 อัตรา
ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 29 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 51 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา
MulticollaC
ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา
ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://bangkok.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy