Social :ความปลอดภัย ประชาชน “บิ๊กป้อม” ถกกบฉ.ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินใต้ อีก 3 เดือน

25 พ.ค. 66 12:05
ความปลอดภัย ประชาชน “บิ๊กป้อม” ถกกบฉ.ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินใต้ อีก 3 เดือน

ความปลอดภัย ประชาชน “บิ๊กป้อม” ถกกบฉ.ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินใต้ อีก 3 เดือน

“บิ๊กป้อม”ประชุมกบฉ.ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินใต้ อีก 3 เดือน คงความต่อเนื่อง สันติสุข และความปลอดภัย ประชาชน ขอบคุณหน่วยงานความมั่นคง ดูแลห้วงการเลือกตั้ง เรียบร้อยดี
 

 
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และพล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้วง 20 มี.ค.66 -15 พ.ค.66 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสงบเรียบร้อย มากขึ้นตามลำดับ และสามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

 

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ
MulticollaC
(ร่าง) แผนการปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ปี66-70) ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อไป จากนั้นได้เห็นชอบให้เสนอ ครม.พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหโกลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีก 3เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.66 และสิ้นสุด 19 ก.ย.66 เป็นครั้งที่ 72 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไปด้วย

 

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ด้วยดี พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และกล้าหาญ เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับภาครัฐ เป็นอย่างดียิ่ง นำมาซึ่งความสันติสุข ร่มเย็นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy