Social :สีกาลกิณี ที่ห้ามใช้เด็ดขาด!! ทำชีวิตขัดสน ไม่เจริญ

31 พ.ค. 66 21:05
สีกาลกิณี ที่ห้ามใช้เด็ดขาด!! ทำชีวิตขัดสน ไม่เจริญ

สีกาลกิณี ที่ห้ามใช้เด็ดขาด!! ทำชีวิตขัดสน ไม่เจริญ


สีกาลกิณี ที่ห้ามใช้เด็ดขาด!! ทำชีวิตขัดสน ไม่เจริญ


รู้หรือไม่? สีก็มีอิทธิพลต่อคนเราไม่น้อย มีทั้งสีที่ดีและสีที่เป็นกาลกิณี มาดูกันดีกว่าว่า แต่ละวันเกิดควรเลือกใช้สีใด และไม่ควรใช้สีใด

วันจันทร์

สีขาว สีเหลือง เสริมสร้างบริวาร
สีชมพู ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง
สีเขียว เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี
สีม่วง สีดำ เพิ่มเสน่ห์เมตตาคนหลงรัก
สีส้ม ช่วยในเรื่องโชคลาภ เงินทอง ทำมาค้าขายไม่ติดขัด
สีเทา ช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง สร้างความสำเร็จให้ชีวิต
สีฟ้า สีน้ำเงิน สร้างเมตตามหานิยม

สีกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์ เลี่ยงได้จะดี คือ สีแดง

วันอังคาร

สีชมพู หมายถึงเสริมสร้างบริวารที่คุณจะมีด้วยความเคารพ
สีเขียว จะช่วยเสริมสุขภาพของคุณให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีม่วง สีดำ เสริมบุคลิกให้ดูมีสง่าราศี
สีส้ม สร้างเมตตาให้คนหลงใหลได้ปลื้ม
สีเทา โดดเด่นในเรื่องโชคลาภเงินทอง ทำธุรกิจการค้าได้กำไร
สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้คุณ ประสบความสำเร็จในชีวิต
สีแดง จะช่วยในเรื่องคนเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ควรหลีกเลี่ยง คือ สีขาว สีเหลือง

วันพุธ (กลางวัน)

สีเขียว เป็นการเสริมสร้างบริวาร
สีม่วง สีดำ ช่วยในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
สีส้ม เสริมให้คุณดูมีสง่าราศีมากขึ้น
สีเทา เสน่ห์เมตตาคนรักคนหลงจะเพิ่มมากขึ้น
สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยในเรื่องทำมาค้าขาย โชคลาภเงินทอง
สีแดง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในชีวิต
สีขาว สีเหลืองเพิ่มในเรื่องความเมตตา ให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ควรหลีกเลี่ยง คือ สีชมพู

วันพุธ (กลางคืน)

สีเทา เสริมสร้างบริวาร
สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมให้สุขภาพแข็งแรง
สีแดง ช่วยเพิ่มสง่าราศีในตัวเอง
สีขาว สีเหลือง โดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยม มีคนรักคนชอบ
สีชมพู ช่วยในเรื่องการทำมาหากิน เงินทองไหลมาเทมา
สีเขียว
MulticollaC
สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
สีม่วง สีดำ สร้างเมตตา คอยให้ความช่วยเหลือ

สีสีกาลกิณี ไม่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรนำมาใช้เด็ดขาด คือ สีส้ม

วันพฤหัสบดี

สีส้ม เพิ่มบริวารในตัวคุณ
สีเทา เสริมสร้างในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเพิ่มสง่าราศี
สีแดง เสริมสร้างเมตตาและเสน่ห์ให้คนหลงใหล
สีขาว สีเหลือง เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง
สีชมพู เสริมจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
สีเขียว สร้างเมตตา ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้ คือ สีม่วง สีดำ

วันศุกร์

สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมสร้างบริวาร
สีแดง เป็นอายุ เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี
สีชมพู เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตา ให้คนหลงใหล
สีเขียว ช่วยในเรื่องโชคลาภ เงินทอง คนทำค้าขายจะดี
สีม่วง สีดำ เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
สีส้ม เสริมสร้างเมตตาของคนอุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือ

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาสวันเกิด ควรเลี่ยง คือ สีเทา

วันเสาร์

สีม่วง สีดำ เสริมสร้างบริวารลูกน้อง
สีส้ม ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
สีเทา ทำให้ดูมีสง่าราศี
สีฟ้า สีน้ำเงิน สร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
สีแดง ด้านโชคลาภ ให้ทำมาค้าคล่อง เงินทองไหลมาเทมา
สีขาว สีเหลือง ช่วยให้สภาพจิตใจของคุณแข็งแรง สร้างความสำเร็จในชีวิต
สีชมพู ให้ผู้ใหญ่เมตตา ให้การช่วยเหลือ

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่ควรนำมาใช้ คือ สีเขียว

วันอาทิตย์

สีแดง เสริมสร้างลูกน้องและบริวาร สีขาว สีเหลือง เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
สีชมพู เสริมให้ดูมีสง่าราศี สีเขียว เสริมเสน่ห์เมตตา ให้คนหลงใหล
สีม่วง สีดำ ให้โชคลาภ ทำมาค้าคล่อง
สีส้ม ช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
สีเทา เสริมสร้างเมตตาของคนอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับความช่วยเหลืออยู่ตลอด

สีกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy