Social :โบราณว่า มีวิธีแก้เคล็ดอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย ไม่เสี่ยงตายโหง!!

02 มิ.ย. 66 21:06
โบราณว่า มีวิธีแก้เคล็ดอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย ไม่เสี่ยงตายโหง!!

โบราณว่า มีวิธีแก้เคล็ดอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย ไม่เสี่ยงตายโหง!!โบราณว่า มีวิธีแก้เคล็ดอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย ไม่เสี่ยงตายโหง!!


เคยทราบข่าวอุบัติเหตุจราจรจากสื่อมามากมาย เป็นต้นว่าเฟสบุคส์ ทีวี แล้วคุณกลัวหรือไม่ขับขี่อยู่ดี ๆ มีจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่น ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาเบียดแซงหรือชน ทับ ประสานงาจนมีการตายบ่อยครั้ง ว่าไปแล้วหลายคนอยากจะบูชาพระเครื่องมาไว้แขวนคอ สักยันต์กันภัย เชื่อไหมว่าคนโบราณเคยมีการแนะนำลูกหลานไว้แค่ปฏิบัติตามจะไม่ตายเพราะอุบัติเหตุ คำแนะนำว่าอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ทำทาน
MulticollaC
การทำทานอย่างสม่ำเสมอ ในรูปการบริจาคทานจะช่วยฝึกจิตคุณคลายเรื่องการตระหนี่ลง การทำบุญตักบาตรเป็นการทำทานอย่างหนึ่งจิตใจคุณจะสบายและทุกครั้งที่มีการทำบุญตักบาตรธรรมเนียมไทยจะมีการกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวร เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอารักขาตัวคุณ พระภูมิเจ้าที่ จะคอยปกป้องคุณให้พ้นจากอุบัติเหตุ เจ้ากรรมนายเวรที่เคยจองเวรแต่ปางก่อนจะอภัย

     รักษาศีล แค่การรักษาศีลห้าอย่างสม่ำเสมอ คนโบราณเชื่อว่าศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองคุณอย่างสม่ำเสมอเพราะผลจากการรักษาศีลข้อหนึ่งจนกระทั่งข้อสี่คุณจะไม่เบียดเบียนใคร ทั้งกายวาจาใจจะไม่มีเวรกรรมใด ๆ คอยติดตามคุณ และการไม่เบียดเบียนตนเองอย่างศีลข้อห้าจะทำให้คุณแคล้วคลาดจากภัยอันตรายโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับขี่ ร่างกายจะแข็งแรง มีสติ การฝึกสมาธิ คนที่ฝึกสมาธิฝึกสมาธิคงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อฝึกสมาธิเป็นประจำ จิตใจจะสงบเพราะอุบัติเหตุจากการขับขี่ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุผู้ขับขี่ขาดสมาธิ ไปสนใจกับสิ่งแวดล้อมอื่นมากเกินไป และคนโบราณเชื่อว่าการฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจนระดับสูงเทวดาจะคอยคุ้มครอง

     ผู้ใดปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น คติความเชื่อคนโบราณว่า ผู้ใดที่พร้อมทั้งทาน ศีล ภาวนาจะแคล้วคลาดจากภัยร้ายทั้งปวง อย่าลืมคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องสติ เพราะขณะประสบอุบัติเหตุผู้ประสบมีสติจะป้องกันตนเอง หลบเลี่ยงเหตุการณ์บางอย่างบางครั้งต้องมีสติไหวพริบที่ดี สุดท้ายอย่าลืมปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพพานคือ เรื่องความไม่ประมาท คราใดผู้ขับขี่มีสติและไม่ประมาทขณะขับขี่ย่อมไม่มีอุบัติเหตุ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy