Social :เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

31 ส.ค. 66 21:08
เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!


เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!


Lif
เพราะโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติต่างๆ ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้น มักมีเทวดาประจำรักษา หรือมีภูติผีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ซึ่งคนสมัยนั้นมักใช้ความเชื่อเรื่องของเทวดาและวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในเวลาทุกข์และเวลาสุข

     ดังนั้นคนโบราณจึงมักจะสอนให้ลูกหลานรู้จักระวังคำพูดคำจาให้ดี เวลาจะด่าหรือว่าอะไรนั้น ต้องคิดให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดผลร้ายตามมาในภายหลังได้ โดยเฉพาะการด่าว่า แดด ลม ฝน โบราณห้ามเด็ดขาด ใครไม่เชื่อจะได้รับความเดือดร้อนในเร็ววัน หรือถึงขั้นมีอันเป็นไปเพราะคำพูดของตน โดยสังเกตได้ว่า คนที่ชอบด่าว่า แดด ลม ฝน มักจะเป็นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้น ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

โพสต์โดย : monnyboy