Social :ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

20 ก.ย. 66 17:09
ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
- รอง สว.(สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา

 
กลุ่มผู้วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์
1. รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ขาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
2. รอง สว.(บัญชี) เพศ ขาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
 
กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ขาย จำนวน 30 อัตรา
 

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมสกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
- ผบ.หมู่ (วิทยาการ) เพศ ขาย/หญิง จำนวน 100
Lif
อัตรา

กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2566
รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566
สอบข้อเขียน วันที่ 21 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.policeadmission.org/Main/

รายละเอียดเพิ่มเติม

- รอไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com
โพสต์โดย : monnyboy