Social :ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ เพื่อไทยประชุมใหญ่คึกคักคาดเลือกหัวหน้าใหม่ “อุ๊งอิ๊ง”

27 ต.ค. 66 13:10
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ เพื่อไทยประชุมใหญ่คึกคักคาดเลือกหัวหน้าใหม่ “อุ๊งอิ๊ง”

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ เพื่อไทยประชุมใหญ่คึกคักคาดเลือกหัวหน้าใหม่ “อุ๊งอิ๊ง”

เพื่อไทยประชุมใหญ่คึกคัก แกนนำเข้าร่วมพร้อมเพรียง คาดเลือกหัวหน้าใหม่ “อุ๊งอิ๊ง”ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ
 

 

 

 

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันนี้ เริ่มจากช่วงเวลา 09.30-12.00 น. จะมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (พ.ศ.) และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย โดยแกนนำ และ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ทยอยเดินทางเข้าพรรคอย่างคับคั่ง เช่น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เดินทางเข้าพรรคในเวลา 09.09 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ , นายอดิศร เพียงเกษ

 

ส่วนช่วงบ่ายเวลา 14.00-14.25 น. จะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ จากนั้นเวลา 14.25-14.40 น. หัวหน้าพรรคคนใหม่ จะขึ้นกล่าวปาฐกถา เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว หัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเพื่อไทย จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และสมาชิกพรรคเพื่อไทย

  

Lif
ทั้งนี้ คาดว่าในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค โดยมีรองหัวหน้าพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด, นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ

 

 

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการพรรค คือ นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว โดยมีรองเลขาพรรค อาทิ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.จังหวัดเลย, ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และน.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 

 

ส่วนโฆษกพรรค คือ นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเข้ารับตำแหน่ง รวมถึง นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็จะรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเช่นกัน


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy