Social :เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

26 ก.ค. 60 07:07
เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

เลิกทำซะ!! โบราณเตือน ห้ามพูดด่า แดด ลม ฝน เพราะชีวิตคุณอาจพังไม่เป็นท่า!

เพราะโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติต่างๆ ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้น มักมีเทวดาประจำรักษา หรือมีภูติผีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ซึ่งคนสมัยนั้นมักใช้ความเชื่อเรื่องของเทวดาและวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในเวลาทุกข์และเวลาสุข

     ดังนั้นคนโบราณจึงมักจะสอนให้ลูกหลานรู้จักระวังคำพูดคำจาให้ดี เวลาจะด่าหรือว่าอะไรนั้น
MulticollaC
ต้องคิดให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดผลร้ายตามมาในภายหลังได้ โดยเฉพาะการด่าว่า แดด ลม ฝน โบราณห้ามเด็ดขาด ใครไม่เชื่อจะได้รับความเดือดร้อนในเร็ววัน หรือถึงขั้นมีอันเป็นไปเพราะคำพูดของตน โดยสังเกตได้ว่า คนที่ชอบด่าว่า แดด ลม ฝน มักจะเป็นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้น ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy