Social :บันทึกกรรมชั่วดีกับบัญชีหนังหมา..

08 ส.ค. 60 12:08
บันทึกกรรมชั่วดีกับบัญชีหนังหมา..

บันทึกกรรมชั่วดีกับบัญชีหนังหมา..

บันทึกกรรมชั่วดีกับบัญชีหนังหมา
 
ดวงวันนี้ เปรียบเปรยโลกอินเตอร์เน็ตคือหนังสือเล่มใหญ่ บทความนี้ก็คงเทียบได้กับหน้าหนังสือที่ผู้อ่านทุกคนต้องพลิกกลับมาอ่านอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะ จะอธิบายบทความว่าการแก้กรรมชั่วที่แต่ละคนทำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลม ยมบาลต้องบันทึกไว้กับบัญชีหนังหมาน่ากลัวสักปานใด แก้ได้ไหม มีจริงหรือเรื่องโกหกในวรรณกรรมหลอกเด็กเท่านั้น ลองอ่าน

     คติความเชื่อคนโบราณมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ชอบสอนให้เด็ก ๆ ทำความดีละเว้นความชั่ว ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้ ผู้ใดทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วต้องลงนรก เด็กบางคนสงสัยว่าแล้วไปตอนไหน บางคนทำดีแทบตายไม่ได้ไปสวรรค์สักที คนทำกรรมชั่วยังอยู่ดีมีความสุข คนโบราณชอบตอบว่าเวลาตายค่อยได้ไป แล้วตอนตายจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ไปสวรรค์หรือนรก ใครตัดสิน กรรมชั่วดีที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไว้มีคนจดบันทึกไว้ที่ไหน

     เรื่องราวข้างต้นคนโบราณที่เป็นพุทธศาสนิกชนกล่าวว่า เมื่อทุกคนตายไปจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อพระยายมราช เทพองค์นี้คือตำแหน่ง และดำรงตามวาระ พระยายมราชองค์ปัจจุบันชาติกำเนิดสมัยพุทธกาลเป็นเจ้าเมือง มีหน้าที่ตัดสินคดีแต่ครั้งหนึ่งจำใจต้องตัดสินความบิดาตนเอง ซึ่งไปฆ่าคนตาย ตามกฎหมายสมัยก่อนจำต้องตายตกไปตามกัน เจ้าเมืองตกอยู่ในภาวะลำบากแต่จำใจสั่งประหารบิดาตนเอง เมื่อเจ้าเมืองสิ้นอายุขัยเหตุแห่งความยุติธรรมที่เคยทำไว้ จนเทพชั้นสูงแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็นพระยายมราช ทำหน้าที่ตัดสินความวิญญาณผู้ตาย ข้างกายมีเทพกุมภัณฑ์สองตนคือสุวรรณ และสุวาน เทพที่ว่ารูปกายเป็นยักษ์บุคลิกเป็นชายตัวเล็ก รูปร่างไม่สูงมากนัก

     ในความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าพระยายมราชคือเปาบุ้นจิ้นที่กลางวันพิพากษาคดีความที่โลกมนุษย์ แต่กลางคืนลงไปพิพากษาคดีความที่ยมโลก
MulticollaC
เหตุนี้เองคติความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าเปาบุ้นจิ้นมีใบหน้าสีดำ ส่วนบริวารรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเศียรเป็นสัตว์ต่าง ๆ ทำหน้าที่คอยตรวจบันทึกว่าผู้ตายเคยทำกรรมชั่วอะไรบ้าง บันทึกที่ว่าเรียกว่าบัญชีหนังหมา บัญชีนี้จะตั้งอยู่บนแท่นคล้าย ๆโต๊ะสูงท่วมศีรษะคน 

     บัญชีหนังหมามีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มใหญ่ ๆ เชื่อว่าทำจากหนังสุนัข จะบันทึกเรื่องราวกรรมชั่วกรรมดีที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ ปกเป็นหนังแข็ง มีกระดาษหนาสีน้ำตาล ตัวอักษรสีดำจารึกในเนื้อกระดาษคือกรรมที่ได้รับการชดใช้หรือการอโหสิจากเจ้ากรรมนายเวรแล้ว แต่กรรมที่กระทำยังไม่ได้รับผลจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน กรรมชั่วดีจะระบุตามหน่วยกรรมบุญเป็นต้นว่า ตอนมีชีวิตอยู่ซื่อสัตย์สุจริตทำงานตามหน้าที่ไม่เคยรับสินบน พลีชีพเพื่อชาติรับบุญห้าพันบุญ นั่งบำเพ็ญธรรมอย่างจริงจังหนึ่งหมื่นบุญแต่ตอนมีชีวิตอยู่ทำบาปข่มขืนชำเราหญิงหนึ่งครั้ง หลงเมียหลวงข่มเหงเมียน้อยมีบาปหนึ่งหมื่นห้าพันบาปบาปเหลือมากกว่ากรรมดีวิญญาณผู้ตายจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้สร้างบาปหนักวิญญาณผู้ตายจะไปสู่นรกภูมิ แต่กรรมดีมีมากจะได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทพชั้นล่างกลางสูงตามแต่กำลังหน่วยบุญที่เหลือ

     นอกจากนี้ความเชื่อที่เล่าจากสมัยพุทธกาลมีว่ากรรมที่ทำความดีชั่วจะส่งผลให้เกิดตามสภาพกรรมปัจจุบันเป็นต้นว่า ปัจจุบันเป็นขุนนาง ชาติก่อนเคยนำทองคำสร้างพระพุทธรูป ปัจจุบันมีบ้านช่องอยู่ชาติก่อนเคยบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้ ชาตินี้ไม่มีลูกชาติก่อนเคยข่มเหงทำร้ายร่างกายลูกคนอื่น

     บางความเชื่อกล่าวว่าบัญชีหนังหมาคือบัญชีที่บันทึกความชั่ว เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามบาปบุญมีจริงจงอย่าประมาท คนที่ยังมีชีวิตอยู่จงหมั่นสร้างความดี เพราะอย่างน้อยความดีจะอยู่ทน ชดเชยกรรมชั่วที่ลบล้างไม่ได้ และเป็นเกราะคุ้มครองภัยจนกระทั่งวันตัดสินกรรม เรื่องบันทึกกรรมชั่วดีเล่าขานจากคนโบราณอาจต่างกันออกไป ตามลัทธิความศรัทธาจะจริงหรือเท็จ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่เชื่อว่าผู้เล่าขานคงอยากจะส่งเสริมทุกคนทำความดีละเว้นความชั่ว


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.

โพสต์โดย : monnyboy