Social :คุณเคยสาบานอะไรไว้ไหมเอ่ย!

13 ส.ค. 60 08:08
คุณเคยสาบานอะไรไว้ไหมเอ่ย!

คุณเคยสาบานอะไรไว้ไหมเอ่ย!


“ขอสาบานว่าจะรักกันไปจนวันตายจะไม่ปันใจให้คนอื่น” ขอสาบานว่าจะเลิกดื่มเหล้า เล่นการพนัน” รวมทั้งขอให้สัตย์ปฏิญาณตนว่าจะไม่ทุจริตคอรัปชั่น คำสาบานเหล่านี้คุณเคยผิดคำสาบานหรือไม่ ทราบไหมว่าผลแห่งการผิดคำสาบานจะเป็นอย่างไร ลองอ่าน


     การสาบาน คือ การให้คำมั่นกับบุคคลที่เคารพ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำตามและหรืองดทำอะไรบางอย่าง โดยมีการทำพิธีและบุคคลอื่นรับทราบ 

      การสาบานส่วนใหญ่เป็นเรื่องคำมั่นเรื่องความรัก เลิกมัวเมาอบายมุข เหล่านี้คนไทยชอบให้คำสาบานกันจนติดเป็นสันดาน การสาบานจะได้ผลมากที่สุดจะต้องทำต่อหน้าบุคคลที่เราเคารพเช่นบุพการี พระสงฆ์ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใหญ่จะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสักขีพยานแทบทั้งสิ้น ใช้ธูปสามดอกเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ก่อนให้สัตย์วาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่กาลเวลาผ่านไปผู้สาบานไม่ได้ทำตามคำสาบานที่ตนให้ไว้ จะเกิดผลกรรมตามมาคือทำมาหากินตามอาชีพตนไม่ขึ้น เกิดเหตุการณ์ตามที่ตนกล่าวไว้ บางรายเสียชีวิตเพราะไม่ได้ทำตามคำมั่นของตนที่ให้ไว้ ผลกรรมที่ว่าอาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหน้า 

Lif
     ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องความรัก เป็นเรื่องสำคัญเพราะเกิดการสาบานขึ้นผลกรรมจะติดตัวไปตลอดทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ผลกรรมคือทำให้คนที่เคยสาบานไว้เมื่อชาติที่แล้ว แต่งงานช้าเพราะต้องรอคู่สาบานของตนเรียกว่าคู่แท้ เคยสังเกตหรือไม่ว่าที่บางครั้งเราพบคนแปลกหน้า ไม่เคยพบกันแต่รู้สึกว่าเคยพบหน้ามาก่อน คนแปลกหน้าเหล่านี้เคยคบกันเมื่อชาติปางก่อน 

     สำหรับคู่แท้เมื่อพบกันจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นพิเศษ ความรู้สึกแบบนี้เกิดจากการที่เราทำตามคำสาบานเมื่อชาติปางก่อน แต่คนส่วนใหญ่จะผิดคำสาบานไว้ ส่งผลให้เป็นโสดอาภัพไร้คู่ตลอดชีวิตเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

     เรื่องการแก้คำสาบานในทางพุทธศาสนาไม่เคยกล่าวไว้ชัดเจน เพียงแต่การนั่งสมาธิกำหนดจิตเข้าออกขอแก้คำสาบานจะบรรเทาลงได้ 

     อย่างไรก็ตามการสัญญาไว้ว่าจะทำตามคำพูดของเรากับบุคคลอื่นแล้วผิดคำสัญญาไม่เพียงแต่ทำให้บุคคล ๆนั้นเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรา ยังเป็นการสร้างบาปผิดศีลเพราะเป็นการพูดเท็จ 


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy