Social :ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ! ห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ

25 ก.ย. 60 07:09
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ! ห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ! ห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ

คนโบราณห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ

 

สอนกันมาว่า รุ้งกินน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทวดา เพื่อให้ผู้คนได้ชม เพื่อ ความสวยงาม

 


 

แต่ก็ห้ามลบหลู่ และห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่สมควร เช่น ห้ามชี้นิวที่รุ้งกินน้ำ ซึ่งโบราณเชื่อว่าจะทำให้นิ้วกุด ชี้นิ้วไหน หรือกี่นิ้ว ก็จะกุดด้วนเท่านั้น

 

 

สมัยเด็กๆ พอเห็นรุ้งกินน้ำ ก็อดที่จะมองดูไม่ได้ เพราะสวยงามเหลือเกิน แต่เวลาดูก็ต้องไม่ลืมว่า จะต้องสำรวมระมัดระวังอย่างดี จะชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำมิได้เป็นอันขาด หาไม่แล้ว นิ้วจะกุดด้วน

MulticollaC
ไม่ครบอาการสามสิบสอง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ)

 

แท้จริงแล้วที่ท่านห้ามอย่างนั้น ก็เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากนิ้วจะทิ่มแทงตาผู้อื่นเท่านั้นเอง

 

 

ปกติแล้ว ภายหลังจากฝนหยุดตก จะทำให้อาการดีท้องฟ้าแจ่มใส ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆ จะร่าเริงสนุกสนานเป็นพิเศษ และมักจะเกิดรุ้งกินน้ำ พวกเด็กๆ เห็นก็อาจจะชี้นิ้วไปมา ซึ่งอาจจะทิ่มแทงตากันได้ ฉะนั้นแล้วโบราณจึงห้าม เพื่อเป็นอุบายป้องกันอันตรายขอบคุณข้อมูลจาก:faith.haijai

โพสต์โดย : monnyboy