Social :ห้ามเด็ดขาด!! สิ่งของที่ไม่ควรวางอยู่บนศาลพระภูมิ ลองเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดี

26 ก.ย. 60 07:09
ห้ามเด็ดขาด!! สิ่งของที่ไม่ควรวางอยู่บนศาลพระภูมิ ลองเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดี

ห้ามเด็ดขาด!! สิ่งของที่ไม่ควรวางอยู่บนศาลพระภูมิ ลองเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดี

นโบราณท่านห้ามนำของที่เขาใช้ไหว้เจ้า บูชาผี บูชาบรรพบุรุษมาใส่บาตร

 

โบราณท่านกล่าวห้ามไว้เป็นเด็ดขาดว่า อย่าได้นำของไหว้เจ้าหรือบูชาผี เซ่นไหว้บรรพบุรุษไปใส่บาตร หาไม่แล้วผู้ตายจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด หากจะต้องตกนรกหมกไหม้อยู่นานแสนนาน

 

 


เพราะของพระนั้นต้องดีกว่า สูงกว่าของไหว้เจ้า บูชาผี ส่วนของไหว้เจ้าของบูชาผีเป็นของต่ำ จะนำไปถวายพระมิได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามนำของไหว้เจ้าของบูชาผีมาใส่บาตร)

 

พระสงฆ์ เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรเคารพสักการบูชา ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง

Lif
ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นบุคคลสูงส่ง ควรแก่การรับของที่เขานำมาถวาย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับขับสู้ เป็นผู้คู่ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งเพราะปลูก เผยแพร่ความดีที่ไร้เทียมทาน

 

 

บุคคลที่ล้ำเลิศเช่นนี้ เราจะนำของไหว้เจ้า ของเซ่นผีอันเป็นของเป็นเดนแล้ว ไปถวายท่านได้อย่างไร

 

 

อันของถวายพระที่จะทำให้ได้บุญมากขึ้น ต้องเป็นของที่

 

๑.ได้มาโดยชอบธรรม

 

 

๒.ของจะดีหรือไม่ดี ไม่สำคัญ ขอเพียงไม่เป็นเดนและเป็นสิ่งที่ถวายด้วยศรัทธาแรงกล้าจริงๆ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:faith.haijai

โพสต์โดย : monnyboy