Social :สื่อสารในที่ทำงานอย่างไร ให้ใครๆก็ชื่นชมคุณ

01 ก.ค. 59 20:46
สื่อสารในที่ทำงานอย่างไร ให้ใครๆก็ชื่นชมคุณ

สื่อสารในที่ทำงานอย่างไร ให้ใครๆก็ชื่นชมคุณ

สื่อสารในที่ทำงานอย่างไร ให้ใครๆก็ชื่นชมคุณ

        สัจธรรมในที่ทำงานที่เกิดอยู่ในทุกวันของการทำงานในรอบ 365 วัน ก็คือการเข้าใจผิดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่สามารถทำให้คู่สื่อสารเข้าใจได้ตามจุดประสงค์ของประโยคที่ผู้สื่อสารสร้างขึ้นมา อาจจะกล่าวได้ว่าในที่ทำงานเป็นที่ร่วมคนทำงานที่มีพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดู หรือทักษะความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันมาก ยิ่งหากอาศัยอยู่ในองค์กรใหญ่ การสื่อสารให้ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อลดโอกาสในการทำงานที่ผิดพลาดจากการสื่อสารไปคนละสาร หรือความเข้าใจผิดกันเองระหว่างกัน

ข้อควรยึดปฏิบัติในการสื่อสารในที่ทำงาน ได้แก่

1.      หากสื่อสารกับผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า

MulticollaC
ควรสื่อสารด้วยถ้อยคำชัดเจน ให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา หากเป็นการอธิบายเนื้อหาที่ต้องการความเข้าใจพื้นฐาน หรือทักษะจำเพาะ การใช้คำศัพท์เฉพาะทางมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะสม ควรเลือกหาคำที่สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างทั่วๆ ไปในการอธิบายแทน

2.      หากสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก การวางตัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ถือเป็นการสื่อสารด้วยภาษากายอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนาเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไป

3.      หากสื่อสารกับคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าแต่มีอายุมากกว่า เป็นสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวอยู่บ้าง การวางตัวให้อยู่ในสถานะที่สูงกว่าไม่ถือกับผิด แต่ไม่ควรแสดงความเย่อหยิ่งออกมา เพราะจะเป็นความไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติทั้งกับตนเองและผู้ร่วมสนทนา อาจจะทำให้การทำงานร่วมกันเกิดปัญหาในอนาคตได้

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส